Hopp til innhold

Redd for minket politisk press på oljeboring

Petro Arctic er redd for at nye oljefunn i Nordsjøen og Barentshavet reduserer det politiske presset på boring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Oljeboring i nord

Interesseorganisasjonen Pedro Arctic er redd det politiske presset på leiteboring utenfor Nordlandskysten skal reduseres.

Foto: Erik Joha / Scanpix

De nye oljefunnene i Nordsjøen og Barentshavet reduserer det politiske presset på leiteboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Det mener styreleder i den Nordnorske interesseorganisasjonen Petro Arctic, Arvid Jensen.

De politiske vurderingene

Arvid Jensen er en av de mest erfarne aktørene i den Nordnorske oljeutviklingen. Han mener at de nye funnene kan føre til at politikerne skifter fokus mot andre områder.

– Jeg tror at oljeselskapene alltid vil ha interesse for Lofoten og Vesterålen. Jeg er mer bekymret for de politiske vurderingene som vi gjøres i og med at vi har gjort, og kommer til å gjøre nye betydelige funn i Barentshavet og i Norskehavet, sier Jensen.

Han tror og at det kommer til å bli en utfordring når det kommer til å holde et politisk fokus på nødvendighetene med å bygge ut både i Lofoten og Vesterålen.

Møter motstand

Analysen om endret politisk fokus for Lofoten og Vesterålen møtes med uenighet fra både fylkesrådsleder Odd Eriksen, Ørjan Robertsen i LoVe Petro, ordfører Hugo Bjørnstad i Vågan og ordfører Stig Sørra i Alstadhaug.

Stig Sørra, ordfører Alstahaug

Stig Sørra er ordfører i Alstahaug og leder for Nordland Høyre.

– Med Statoils Luva prosjekt vil det være mye leiteaktiviteter. Det viktige er nå at lokale og regionale planleggere legger til rette slik at vi får Luva inn i Stortinget og at vi får en opptakt på Luva-prosjektet. Så rundt dette prosjektet vil det være mye aktivitet i fremtiden, både rundt Norne og Skarv, sier Sørra.

Alle er imidlertid enig om at leiteaktiviteten utenfor kysten av Helgeland vil øke og forsterkes fordi ny kunnskap gir større muligheter for nye funn.

Kan ramme Nordland

Men Stig Sørra er bekymret for konsekvensene det kan få for fylket på flere måter, dersom fokuset tas vekk fra oljeaktivitet utenfor Nordlandskysten.

– Hvis vi ikke opprettholder trøkket relatert til olje- og gassektoren så vil det bli en lengre vei for å løfte infrastruktur og samferdselsproblemstillingene i Nord-Norge og Nordland. Det er en sammenheng mellom ulike næringer som olje og gass, havbruk og reiseliv, sier Sørra som også er leder for Nordland Høyre.