Økt bruk av tvang

Bruken av tvang på barneverns-institusjoner i Nordland øker. I fjor ble det brukt tvang 127 ganger, mot 69 ganger året før.

Illustrasjonsfoto
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Bruken av tvang på barneverns-institusjoner i Nordland øker. I fjor ble det brukt tvang 127 ganger, mot 69 ganger året før.

Uheldig

- Da tenker jeg i forhold til foreldre og nært nettverk. Det at ungdom utvikler en del problematikk som henger sammen med den utviklingen vi har i samfunnet hvor vi får stadig mindre tid til hverandre.

Dette sier leder, Morten Forslund, ved Yttrabekken ungdomsheim i Mo i Rana. Økt bruk av tvang på nærmere 50 % i barnevernsinstitusjoner i Nordland synes han er beklagelig og sier at det ikke er ønskelig, men i noen tilfeller nødvendig.

- Bruk av tvang er noe vi i utgangspunktet prøver å unngå. Ikke bare fordi at lovverket sier det, men dette er ikke en grei opplevelse verken for personalet eller ungdommen som blir utsatt for det.

Dokumenterer

Seksjonsleder , Trond Gården, ved Sosial og Familieavdelinga hos fylkesmannen i Nordland sier at det er to hovedårsaker til denne økningen. Institusjonene har blitt flinkere til å dokumentere bruk av tvang, men sier også at barna og ungdommene som bor på barnevernsinstitusjonene har adferdsvansker som er utfordrende for barne- og ungdomshjemmene.

- At de får inn ungdom som har en adferd eller en historie bak seg hvor konflikter ofte har vært løst ved ulike typer maktutøvelse. Og dette skaper store utfordringer for institusjonene, sier Trond Gården.