NRK Meny
Normal

Odins foreldre: – Et plaster på såret for mobbeofre og deres familier

– At en rektor er kjent straffskyldig for ikke å gripe inn er et plaster på såret for mobbeofre og deres foreldre, mener Katrine Olsen Gillerdalen, mor til Odin (13) som tok livet sitt etter å ha blitt mobbet.

Katrine Olsen Gillerdalen

– Ifølge Opplæringsloven skal skoleledelsen fatte et enkeltvedtak. Når jobben ikke gjøres, skal det få konsekvenser, sier Odins mor Katrine Olsen Gillerdalen.

Foto: Helge Carlsen / NRK

En rektor er kjent straffskyldig for manglende håndtering av en mobbesak ved Framnes ungdomsskole i Narvik. Mobbesaken i Narvik pågikk ifølge VG fra høsten 2010 til januar 2012, og rektoren grep ikke inn før han fikk ordre om det av Fylkesmannen.

Rektoren har brutt opplæringsloven kapittel 9a, også kalt mobbeloven, ifølge VG. I to år ble en 17-åring mobbet – det var ord som ble slengt om ham, trusler, nettmobbing og utstøting. Han sier til VG at han sakte, men sikkert ble trykket ned.

Odins mor Katrine Olsen Gillerdalen mener avgjørelsen viser at det er verdt å kjempe mot skoleledelsen i mobbesaker.

– Det er helt riktig at rektor blir holdt rettslig ansvarlig for å ikke gripe inn mot mobbing. Det handler om å få en bekreftelse på at det man som forelder har følt er riktig. At man ikke har overreagert. Og at det er verdt å stå opp for barnet sitt, sier hun til NRK.

Hun har et klart råd til skoleledere som får mobbemeldinger.

– De må ta det seriøst med en gang. Man må slutte å bortforklare og bagatellisere disse barna og det de opplever. Det er elevens subjektive oppfatning som ligger til grunn ifølge Opplæringsloven. Elevene får altfor ofte spørsmål om hva de selv har gjort for å få en bedre skolehverdag. Dette må vi slutte med. Vi skal ikke drive med konflikthåndtering, dette er mobbesaker, sier Gillerdalen.

– På sin plass

Også Odins far har fått med seg en rektor i Narvik har fått en skriftlig advarsel av politiet for manglende håndtering av en mobbesak.

– Det er på sin plass at rektorer på skolene må stå til ansvar når de ikke gjør jobben sin. Dette er et skritt i riktig retning mot mobbing, for de kan ikke gjemme seg bak kommunene og skoleeierne lenger, sier Espen Andersgård til NRK.

Barneombudet: – Bekymret

Barneombud Anne Lindboe håper rettsavgjørelsen mot rektoren i Narvik kan få andre skoleledere til å handle raskere i mobbesaker.

– Dette er en viktig avgjørelse som understreker alvoret i saken. Mobbing og krenkelser er ekstremt alvorlig, og kan ødelegge barns skolegang, helse og liv. En rettsavgjørelse vil forhåpentligvis få preventiv virkning slik at andre skoleledere tar dette på alvor og barn får raskere hjelp framover, sier Lindboe til NRK.

Hva betyr denne straffen?

– Det er en sterk reaksjon fra samfunnet som viser at noe straffbart har funnet sted. Det er et signal om at det å ikke gi et barn hjelp som det har krav på når det blir mobbet og krenket får konsekvenser.

Er straff i seg selv veien å gå for å stanse mobbing?

Det har en viktig allmennpreventiv effekt. Det trenges sanksjonsmuligheter som gjør at det ikke blir frivillig å handle, mener barneombudet.

Begge foreldrene til gutten i Narvik er lærere, og kjenner opplæringsloven godt. Barneombudet er bekymret for at barn med foreldre uten en slik bakgrunn kan oppleve problemer med å bli hørt.

At man til slutt må straffe en rektor viser hvor dårlig systemet fungerer i dag. Når to ressurssterke foreldre som kjenner systemet ikke får den hjelpen familien har krav på blir jeg bekymret. Barneombudet får mange henvendelser fra fortvilte barn og familier som ikke får hjelp til tross for alvorlige lovbrudd og alvorlige konsekvenser for barna og skolegangen deres, sier Lindboe.

Jobber fortsatt ved skolen

Tore Nysæter, ordfører i Narvik (H)

Ordfører Tore Nysæter (H) i Narvik beklager mobbesaken i en pressemelding.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Foreningen «Mobbing i skolen» kaller saken en «historisk nyhet».

Det er første gang en norsk skoleleder er holdt rettslig ansvarlig for å ikke gripe inn mot mobbing, ifølge VG. Avgjørelsen ble først omtalt av avisa Fremover i 22. mai, men først nå er ankefristen ute og straffen endelig.

Rektoren ved skolen i Narvik, som fortsatt er rektor ved skole, vil ikke kommentere saken til NRK. Ordfører Tore Nysæter (H) i Narvik beklager saken i en pressemelding.

– Narvik kommune beklager sterkt den påkjenningen saken har vært for eleven. – Narvik kommune har tatt lærdom av saken og har hatt gjennomgang av skoleeiers forsvarlige system, herunder alle rutiner for å sikre det ansvar kommunen har som skoleeier, skriver han.