Hopp til innhold

Nyutdannede politifolk fikk ikke jobb i politiet – nå får de arbeidstrening i politiet av Nav

Seks av ti nyutdannede politifolk fra 2023-kullet står uten jobb. To av disse jobber hos Nordland politidistrikt – men får betalt av Nav.

Unn Alma Skatvold

Unn Alma Skatvold sier at situasjonen hos politiet er kritisk. Samtidig som mangelen er enorm, kuttes politistillinger i norske politidistrikt.

Foto: Politiets Fellesforbund

– Jeg har aldri hørt om noe lignende før, sier Unn Alma Skatvold.

Hun er leder for Politiets Fellesforbund og har lang erfaring fra politiet, men synes historien fra Nordland er merkelig.

Det hun viser til er to nyutdannede politistudenter som har fullført en treårig bachelor – inkludert et praksisår – og er klare til å gå i rett i jobb.

Men jobb i politiet fikk de ikke, så de måtte melde seg arbeidsledige.

Da ble de sendt på arbeidstrening av Nav – til Nordland politidistrikt. Og der jobber de altså nå, samtidig som de får dagpenger.

– I utgangspunktet er slike systemer hos Nav laget for å gi arbeidstrening og erfaring. Men disse politifolkene trenger jo egentlig ikke det, sier Skatvold.

Unn Alma Skatvold, leder i Politiets fellesforbund i samtale med politifolk i Oslo.

Nesten seks av ti politiansatte i Norge, har vurdert å slutte i politiet i løpet av de siste to årene.

– Skriker etter arbeidskraft

NRK har tidligere skrevet at over halvparten av nyutdannede politifolk står uten jobb i politiet.

Ifølge Skatvold har politidistrikt landet over nesten 400 færre stillinger nå enn i januar.

Hun sier politiet må vurdere om de har råd til å ansette en ny, hver gang noen slutter eller går av med pensjon.

– Ofte lar man være. Det skjønner jeg er frustrerende for de arbeidsledige ferdigutdannede. Det er superflinke folk, så distriktene vil jo gjøre det de kan for å beholde dem.

– Og vi skriker etter arbeidskraft.

Skatvold forteller om økt anmeldelsesprosent, henleggelsesstatistikk og saksbehandlingstid.

Samtidig går oppklaringsprosenten ned, sier hun.

Illustrasjonsbilde Politi.

– Alt går feil vei, sier Skatvold.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nå utreder partiene alternative budsjetter til det som er fremlagt. Mens Skatvold håper på mer penger til politiet, tror hun at nedbemanningen vil fortsette.

– Får vi ikke bedre budsjetter vil det føre til dårligere vilkår i etterforskning. Vi vil få færre patruljer og flere saker vil bli henlagt. Det er alvorlig.

Les også Over halvparten av nyutdannede politifolk står uten jobb i politiet

Første dag på Politihøgskolen i Bodø

– Skal kutte 50 stillinger

Leder for Politiets Fellesforbund i Nordland, Marina Sørgård, forteller at når man melder seg som arbeidsledig, har man arbeidsplikt.

Det vil si at man som arbeidsledig er nødt til å søke etter jobb. Og får man et tilbud fra Nav, er man nødt til å takke ja.

– Siden det ikke er ledige stillinger i politiet, og alle politidistriktene driver med nedbemanning, ble Nordland Politidistrikt kontaktet av Nav som lurte på om vi kunne ta de to arbeidsledige politifolkene i arbeidstrening, forteller Sørgård.

Sørgård forteller at de to jobber på dagtid med etterforskning. De går ikke turnus, og men har ikke politimyndighet eller tjenestebevis.

– De har en spesialkompetanse, dette er åpenbart noe som er relevant for dem.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt har tidligere sagt til NRK at signalene de har fått hittil fra Politidirektoratet er at man må forvente en ytterligere nedgang i budsjettet for 2024.

– Det betyr at vi nå jobber med en plan for å ta ned antall stillinger i politidistriktet med inntil 50 stillinger til neste år, sa politimesteren.

Heidi Kløkstad, politimester i Nordland

Politimester Kløkstad i Nordland politidistrikt har tidligere sagt at de har en plan for å kutte 50 stillinger i 2024.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Det er begrunnelsen for at svært få stillinger har blitt lyst ut i Nordland politidistrikt i 2023, som også er distriktet med to politifolk i arbeidstrening igjennom Nav.

Frykter at kriminelle nettverk i Sverige skal komme hit

Skatvold i Politiets Fellesforbund sier hun frykter konsekvensen av at politiet nedbemanner.

Nå styrker Sverige sitt politi, som kan føre til at kriminelle nettverk i Sverige vil se seg om etter andre steder å drive med aktiviteten sin, sier forbundslederen.

– Jeg frykter at det som defineres som «svenske tilstander» i større grad skal komme hit.

Politi

– Svenske tilstander er på vei over grensa, sa Skatvold da hun nylig deltok på TV-programmet Debatten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Skatvold legger til at utviklingen man nå har, i verste fall kan gå enda hardere utover etterforskningen enn den allerede gjør.

– Allerede nå påvirker det etterforskningskapasitet, vi rykke til færre oppdrag, kommer ikke når folk trenger oss og henlegger saken som skulle vært ført i retten.

– I tillegg loves det et politi til publikum fra politikerne, som vi i politiet ikke vil kunne levere på.

Da sier Skatvold at tilliten til politiet står på spill.

Får støtte av Fremskrittspartiet

Per-Willy Amundsen (Frp) sier at hans parti ønsker å prioritere politiet sterkere i sitt alternative budsjett for 2024.

Per-Willy Amundsen

– Når staten har investert i å utdanne dem. så bør vi i det minste ansette dem, sier Per-Willy Amundsen, leder i justiskomiteen og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Vi mangler politifolk og politikraft ute i alle politidistrikter. Vi mener at de 462 arbeidsledige politiutdannede umiddelbart bør ansettes, sier Amundsen.

Han legger til at det er et viktig grep for å bekjempe og forhindre fremveksten av ungdomskriminalitet.

Mens en halv milliard skal gå til sysselsetting av de 462 studentene, skal den andre halvparten gå til en generell styrking av politiet.

– Det skal også gå til ansettelse av de fremtidige uteksaminerte kullene fra politihøgskolen, forteller Amundsen.

Han legger til at situasjonen i dag er at en rekke alvorlige forbrytelser ikke prioriteres, fordi politiet mangler ressurser.

Justisministeren får kritikk for manglende politiressurser i kampen mot ungdomskriminaliteten.

Justisministeren får kritikk for manglende politiressurser i kampen mot ungdomskriminaliteten.