Nye skoler i Narvik og Mosjøen

Fylkestinget vedtok også å samlokalisere de videregående skolene i Mosjøen og i Narvik.
De to prosjektene er beregnet å koste inntil 2,5 milliarder kroner. Dette skal på sikt redusere driftsutgifter og styrke fagmiljøene og undervisningen.
I Narvik skal samlokaliseringen skje på Frydenlund, mens det er flere alternativer i Mosjøen.