Vil ha strengere regler for hvalsafari: – Mye cowboyvirksomhet

Etter flere farlige situasjoner på havet ønsker Fiskeridirektoratet å innføre et regelverk for dem som skal drive hvalsafari som næring, men forslaget møter motstand.

Hvalsafari

POPULÆRT: Hvalsafari har vokst til å bli en betydelig næring både i Troms, Lofoten og Vesterålen.

Foto: Lofoten Opplevelser

I dag finnes det ikke et norsk regelverk for utøvelse av hvalsafari, men i vår foreslo Fiskeridirektoratet at det innføres reguleringer.

Bakgrunnen var flere bekymringsmeldinger, både fra næringa selv, fiskerinæringa, Kystvakten og Sjøtjenesten.

De rapporterte om et økende antall konflikter og til dels farlige situasjoner både for turistene på hvalsafari og aktørene som driver fiske.

– Cowboyvirksomhet

Geir Maan

– Jeg kan ikke skjønne hva som er problemet med at en padler eller dykker holder seg 360 meter unna en fiskebåt. Er det ikke bedre å unngå ulykker, mener Geir Maan.

Foto: Arild Moe / NRK

En av dem som uttrykte sin bekymring var Geir Maan. Han driver Andenes Camping og Hvalsafari AS, og bruker større båter til guidingen.

– Jeg har drevet på i 30 år. På disse årene har vi har operert på samme felt som fiskebåtene uten problemer.

Men de senere år mener han å ha sett en negativ utvikling. Det skjedd samtidig som flere aktører i næringen har begynt å bruke rib, kajakk og lar publikum dykke der hvalene jakter på sild.

– Jeg har med selvsyn sett hvaler som er blitt drevet bort av villmannskjøring. Det har vært hendelser på vintertid i Troms der dykkere og spekkhoggere har vært så tett inntil sildesnurpere i aktivitet at det har vært fare for liv og helse.

Maan mener at næringen ikke bør være bekymret for at det kommer et regelverk.

– Det er flott at myndighetene ønsker å rydde opp i det som nærmer seg cowboytilstander. Det må jo være i alles interesse at vi bevarer hvalen i våre områder, sier han.

NHO: – Forhastet forslag

Hvalsafari AS

I 30 år Andenes Camping og Hvalsafari AS drevet hvalsafari ved at publikum observerer hvalen fra båtdekket.

Foto: Hvalsafari AS / NRK

NHO Reiseliv representerer flere av de mellom 30 og 40 bedrifter som driver med hvalsafari i Norge.

De mener Fiskeridirektoratet vil hasteinnføre en forskrift som forverrer rammebetingelsene og vanskeliggjør grunnlaget for en attraktiv næring i Nord-Norge.

Blant annet foreslår Fiskeridirektoratet at det blir forbudt for hvalsafarifartøyer å oppholde seg nærmere enn 370 meter fra et fiskefartøy.

Padlere og dykkeaktivitet må holde en avstand på om lag 740 meter.

ole bjørndal

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal håper at direktoratet trekker forslaget. 

Foto: Per Sollerman/NHO

– Dette vil i praksis føre til dykkeforbud i mange fjordarmer der det fiskes, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

Han mener det er grunn til å stille spørsmål ved behovet for en forskrift. Samtidig avviser han Maans påstander om cowboytilstander.

– Vår erfaring tilsier at det er svært få problemer i dag. Vi snakker om et fåtall negative eksempler fra et svært begrenset område.

– Ikke godt nok

En av dem som benytter rib-båter på hvalsafarier er Sea Safari AS på Andenes. Bedriften har tidligere vært i konflikt med Andenes Camping og Hvalsafari AS.

Sea Safari synes ikke forslaget som foreligger er godt nok.

– Slike reguleringer må basere seg på fakta og forskning, ikke synsing. Derfor er ikke dette forslaget bra nok, sier deleier i Sea Safari, Gunnar Jan Olsen til NRK.

– Uklart om hvalen forstyrres

Mats Grimsæth hvaler

En ny forskrift for dem som utøver hvalsafari skal bidra til å unngå konflikter og farlige situasjoner på havet.

Foto: Mats Grimsæth

Forskriften foreslår et generelt forbud mot å drive hvalsafari på en måte hvor hvalene fortrenges fra sitt naturlige habitat.

Dette gjelder spesielt spermhvalen som skal være sensitiv mot lyder fra hurtiggående båter.

Her er forskningen uklar. I høringsuttalelsene Fiskeridirektoratet har mottatt, uttaler Audun Rikardsen, professor i arktisk og marin biologi fra UiT Norges arktiske universitet, og Martin Biuw ved Havforskningsinstituttet at påstandene ikke er forskningsmessig dokumenterte.

– Generelt baseres påstandene i innledningen på et fåtall eksempler fra et begrenset område. Det er stor tvil om hvor relevante disse begrensede eksemplene er i et bredere perspektiv, noe som er uheldig i en høringstekst, hevder de.

Spermhval møter grindhval på Andenes

Spermhval møter grindhval på Andøya.

Foto: Marten Bril

Geir Maan i Andenes Camping og Hvalsafari AS feirer 30-årsjubileum for hvalsafarivirksomheten sin neste lørdag.

Han synes ikke båter med stor fart ikke hører sammen med hvaler.

– Jeg kan ikke skjønne at noen synes at en liten båt med 2 ganger 300 hestekrefter er et redskap som passer i nærheten av en hval, sier han.

NRK har vært i kontakt med Fiskeridirektoratet i dag. Seniorrådgiver Hild Ynnesdal opplyser at de fortsatt mangler noen høringsuttalelser. Det er Fiskeridepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen. Det vil trolig skje til høsten.

Turister på hvalsafari

Hvalsafari er populær blant besøkende fra hele verden. . Her fotograferes hvalen fra en rib.

Foto: Marit Garfjeld / NRK