Nye ladestasjoner i nord tar tid

Det statlige selskapet Enova har utlyst en anbudskonkurranse om utbygging av en rekke nye hurtigladestasjoner for elbiler i Sør-Norge. Dette er det første steget i byggingen av infrastruktur som skal gjøre det mulig å kjøre elbil over hele landet. Konkurranse om bygging av ladestasjonar på vegstrekninger i Nord-Norge lyses ut neste år.