Hopp til innhold

Ny studie: – Spekkhoggeren kan være utryddet om 30–50 år

Store deler av verdens spekkhoggere står i fare for å bli utryddet innen 30–50 år på grunn av vedvarende forurensning av havene, ifølge en ny studie. – Arktis er unntaket, ifølge forsker.

Spekkhogger utenfor Tromsø

KOLLAPS: Halvparten av havenes spekkhoggere er i stor fare for å bli utryddet av i løpet av 30 til 50 år, konkluderer den danske forskningsrapporten, som torsdag ble publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet Science.

Foto: Audun Rikardsen

Prøver som er tatt av 351 spekkhoggere fra flere steder i verden viser ekstremt høye verdier av miljøgiften PCB. Samtlige av de om lag 100.000 spekkhoggere i verden er forurenset med PCB, viser en ny dansk studie som er publisert i tidsskriftet Science.

Polyklorerte bifenyler (PCB) er betegnelsen på en gruppe klorholdige stoffer som har lang nedbrytningstid i naturen. Stoffene har vært forbudt i mer enn 30 år, men lekker fortsatt ut i verdenshavene. En spekkhogger som nylig ble funnet død i Storbritannia hadde den høyeste konsentrasjonen av PCB i kroppen, som noensinne har vært målt.

– Spekkhoggere de mest forurensede dyrene på planeten. De kan bli opp mot 90 år gamle og inneholder mer miljøgifter enn isbjørn, sier Audun Rikardsen, som er professor i arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet.

Miljøgiftene skader immunforsvaret og deres evne til å reprodusere. Giftstoffene binder seg til fett, og når en hunn er gravid, dannes spekket til morsmelk.

– Ungene er derfor særlig utsatt for å få i seg høye konsentrasjoner av miljøgifter gjennom morsmelka, sier Rikardsen.

Høye verdier også i «norske» spekkhoggere

Hvalforsker Audun Rikardsen

– Spekkhoggerne i Arktis slipper billigere unna. Trolig fordi menyen deres består av sild, sier hvalforsker Audun Rikardsen.

Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Universitetet i Tromsø har vært med på å samle inn prøver av spekkhoggere utenfor Norskekysten i samarbeid med Havforskningsinstituttet og noen av forskerne bak studien i som er omtalt i Science. Disse prøvene viser et litt mer oppløftende resultat.

– PCB-konsentrasjonene er relativt høye hos spekkhoggerne i Nordatlanteren også, men utgjør foreløpig ingen fare for dyrene, sier Rikardsen.

Verst er situasjonen for spekkhoggerbestandene utenfor Storbritannia, Gibraltar, Japan Brasil og i Nordøst-Stillehavet. Her går det mot fullstendig sammenbrudd, konkluderer de danske forskerne.

Årsaken til at situasjonen i Nordatlanteren er litt bedre enn andre steder, tror forskerne henger sammen med at disse spekkhoggerne har en annen meny enn sine artsfrender andre steder i verden.

– Spekkhoggerne langs norskekysten lever for det meste av sild. Bestandene som lever av andre sjøpattedyr, som sel, er mer utsatt. Årsaken er at jo høyere opp i næringskjeden dyret befinner seg, jo høyere er konsentrasjonen av PCB. I tillegg er avstanden fra store PCB-kilder større, sier Rikardsen.

– Illevarslende

Knølhval på Senja. Spekkhogger-unge

Prøver som er tatt av 351 spekkhoggere fra flere steder i verden viser ekstremt høye verdier av miljøgiften PCB.

Foto: Berthold Hinrichs

De illevarslende funnene i studien gjør at forskerne som står bak nå roper et varsku.

– Det er som en «apokalypse» for spekkhoggeren, om 30 til 50 år kan den være utryddet, sier Paul Jepson ved Zoological Society of London til The Guardian.

I tillegg til miljøgifter er det også andre faktorer som gjør at verdens spekkhoggerbestander er i fare for å bli utryddet. Overfiske har ført til tap av viktige byttedyr som tunfisk og hai.

En global opprydding av verdenshavene vil ta flere tiår, men er mulig, ifølge forskerne. De viser til store oppryddingsprosjekter i USA.

– Det finnes flere oppløftende eksempler, som i Hudson River og Pugetsundet ved Stillehavet hvor forurenseren har betalt mesteparten av kostnadene. USA går langt utover Stockholmskonvensjonen fordi de vet hvordan giftige PCB er, sier Paul Jepson til avisen.

Spekkhoggar i Vilnesfjorden
Foto: Steinar Bauge