Hopp til innhold

Mener mineraler på havbunnen kan gi opp mot 180 milliarder kroner i året

... i tillegg til 21.000 nye arbeidsplasser. En ny rapport peker på et enormt potensial for mineralutvinning på havbunnen.

Bli med ned på havbunnen, hvor forskere leter etter mineraler. VIDEO: UIB - UNIVERSITETET I BERGEN.

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Hva skal vi leve av etter olja?

Mineraler på havbunnen kan være ett av svarene, ifølge en ny rapport fra Rystad Energy.

Og den skal slettes ikke være en dårlig erstatter, skal vi tro prognosene.

For hvis de mest optimistiske anslagene slår til, kan utvinning av mineraler på havbunnen gi Norge 180 milliarder kroner i årlige inntekter og 21.000 nye arbeidsplasser.

Anniken Hauglie, Norsk Olje og Gass

Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass, mener havbunnsmineraler kan bli et nytt stort industrieventyr på norsk sokkel.

Foto: Norsk Olje og Gass

– Det sier noe om mulighetene vi faktisk har, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Rapporten er bestilt av Norsk olje og gass og betalt av flere industriselskaper.

Der legges det blant annet vekt på de miljømessige fordelene ved en slik utvinning.

– Mineraler som vil være helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet.

Som NRK tidligere har skrevet, kan havbunnsmineralene bidra til det grønne skiftet, så lenge det gjøres på riktig måte .

For å kunne komme frem til en mer miljøvennlig energiproduksjon, med flere vindmøller, mer vannkraft og solceller trengs det mineraler og metaller som i dag er knapphetsressurser.

Fordelene ved at Norge i større grad kan tilby denne type produkter, er at man i beste fall kan få bukt med den delen av utvinningen som i dag drives gjennom barnearbeid i andre land. Målet er at den også skal utvinne ressursene på en måte som er mer bærekraftig.

Men vil det være mulig?

– Dette kan bli stort for Norge

Områdene det er snakk om ligger langt til havs. Gruvedrift på land har i alle år vært omstridt, og tidvis skapt sterke reaksjoner.

Direktøren ved senter for hav og Arktis har tidligere uttalt at han ikke regner med at det kommer til å bli mindre diskusjoner omkring gruvedrift under vann .

Olje- og energiminister, Tina Bru (H), fikk i dag presentert rapporten. Hun sier konklusjonene er «superspennende».

– Dette kan bli stort for Norge.

– Men en ny næring som kan gi milliarder i årlige inntekter, tusenvis av arbeidsplasser og i tillegg være miljøvennlig. Er det for godt til å være sant?

– Vi er nødt til å gjøre dette på en god måte. Når vi skal utvinne naturressurser i Norge, skal det gjøres på en bærekraftig måte som også iveratar sikkerheten. Men det har vi gode erfaringer med i Norge.

Olje- og energiminister Tina Bru i Tellenes vindpark i Sokndal og Lund.

Olje og Energiminister, Tina Bru (H), mener prognosene for det som kan bli en ny industri for Norge er interessante.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Hvordan skal man sikre at dette blir en næring som hjelper verden fremover, og ikke ender opp med å belaste nye områder?

– Vi er i gang med en åpningsprosess. En viktig del der er å kartlegge hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig og trygg måte. Det vil alltid stå i høysetet. Men verden trenger mer mineraler. I dag utvinnes det ikke alltid akkurat på en så veldig god måte miljømessig heller. I Norge er vi vant med å ta viktige hensyn når vi utvinner naturressurser.

Industrien selv er ivrige etter å starte.

– Vi har erfaring, kompetanse og teknologi når det kommer til å lete og finne ressurser på havbunnen i krevende farvann. Nå er det viktig at myndighetene lyser ut områder for å lete, slik at industrien kan begynne det arbeidet som skal til for å starte utbyggingen, sier Hauglie.

Forskere har funnet mye verdier på havbunnen.

Er mineraler Norges neste store nye næring? Den nye rapporten peker på det.

Foto: UiB - Universitetet i Bergen

– Spennende

Rapporten er bestilt av industrien, altså disse:

De som har bestilt rapporten

Egil Tjåland leder Norsk forum for marine mineraler, et forum som jobber med å fremme industriutvikling og produksjon av marine mineraler.

Forumet har som målsetting å hjelpe til med informasjon mellom myndigheter og industri, og har blant annet NTNU, DNV og Equinor som medlemmer.

Egil Tjåland

Egil Tjåland leder Norsk forum for marine mineraler.

Foto: NTNU

– Rystad Energy er et uavhengig firma og et av verdens mest anerkjente på denne type analyse, sier Tjåland.

– De er tradisjonelt brukt på estimering innen olje og gass, og var derfor naturlig å spørre om denne kartleggingen.

Rystad Energy har tatt utgangspunkt i de data som finnes, og analysert disse. Tjåland beskriver rapporten som spennende.

– Rapporten peker på både kostnader, muligheter og utfordringer, sier han.