Her kan du selv forske på livet i havet

Hvor gyter fisken og hvor hekker sjøfuglene våre? En splitter ny nettportal gir deg svarene.

Environmental Photographer of the year 2011

Fisk og pattedyr i havet skal bli enda mer tilgjengelig gjennom den nye nettsiden havmiljo.no.

Foto: Chris Gug / EPOTY.ORG / Barcroft Media/ Bulls Press

Direktoratet for naturforvaltning har laget den nye nettsiden, der et kart viser hvor stor miljøverdi havområdene langs kysten har.

Med miljøverdi snakker de om områder der sjøfugler hekker eller selen skal føde unger. Områder som spiller en spesielt viktig rolle for dyrene langs kysten.
Norge har over seks millioner par med sjøfugl, og er med det en svært viktig sjøfuglnasjon.

En verden å utforske

Lundefugler

LUNDEFUGL: Norge har over seks millioner par med sjøfugl, og er med det en svært viktig sjøfuglnasjon.

Foto: NRK

Mange arter samler seg i store, tette kolonier når de skal hekke, og hekkekoloniene er plassert der det er størst sannsynlighet for å finne mat til ungene. Om vinteren opptrer sjøfuglene også gjerne i tette flokker, men forflytter seg da fra sted til sted på havet for å finne mat.

Via nettsiden havmiljø.no kan hvem som helst nå utforske denne verden, og nettsiden ble lansert på «Havets dag» – 22. mai.

Mangfoldig liv

Dyrelivet langs kysten er mangfoldig, og det har også nettsiden tatt hensyn til.

– Miljøverdiene er analysert innenfor fire ulike dyregrupper, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for Naturforvaltning.

Disse fire er bunndyr, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Det meste som beveger seg langs kysten, altså.

Direktorat for naturforvaltning har fått laget denne informasjonsvideoen om dyrelivet langs norskekysten.

Norge har 25 prosent av verdens korallrev

Her mener Direktorat for Naturforvaltning at bunndyrene er en viktig gruppe.

– Korallrev, korallskog og svampsamfunn gir skjulesteder for mange arter av fisk, krepsdyr, børstemark og andre småkryp. Norge huser sannsynligvis mer enn 25 pst. av Europas korallrev, noe som gir oss et spesielt ansvar for forvaltningen av disse, skriver de på sine nettsider.

Nærbilde av Lophelia-korall, risengrynkorall og trollhummer på et av de nye korallrevene.

Lophelia-korall, risengrynkorall og trollhummer på et av de nye korallrevene som er oppdaget på Røstbanken.

Foto: Mareano

Mye interessant informasjon

Direktør Janne Sollie mener de interesserte kan lese mye spennende informasjon av kartene.

– Det er viktige leveområder som vises, områder der dyr samler seg i spesielt kritiske faser av livet. Dette systemet viser områder der dyr samler seg, oftest på grunn av at næringsgrunnlaget er spesielt gunstig, sier hun.