Hopp til innhold

Nordland Røde Kors avviser bøter som tiltak

Nordland Røde Kors ønsker ikke å gi bøter til folk som trenger hjelp. De vil hjelpe alle i nød så lenge det ikke går på sikkerheten løs for hjelpemannskapene.

Dermed går de imot lederen i Vestvågøy Røde Kors, Alfred Busch, som foreslo å gi bøter til turister som tar unødige sjanser i fjellet.

– Vi ønsker å fjerne all tvil om at Røde Kors stiller opp for alle som trenger hjelp, og vi ønsker at alle som ferdes i fjellet, skal være trygge på at man kan be om hjelp uten at det skal medføre fare for straffereaksjoner, sier leder for Nordland Røde Kors, Bror Martin Hanssen.

Det var mandag at Busch foreslo muligheten for bøter til de som opptrer uansvarlig i naturen.

– Vi skal ha stor takhøyde for ulike meninger, og det er en viktig diskusjon om hvordan vi best redder liv og forhindrer at mennesker tar unødvendige sjanser. Men overordnet sett vil vi være tydelige på at vi ønsker mest mulig fri ferdsel i naturen, og vi vil ikke ha tiltak som kan få mennesker i nød til å være redd for å be om hjelp, sier Hanssen.

Distriktslederen er også opptatt av at både fastboende og besøkende skal være trygge på at de frivillige i hjelpekorpsene til Røde Kors vil stille opp for mennesker i nød, uansett årsak.

– Men vi vil alltid gjøre vurderinger med resten av redningstjenesten for å sikre at innsatsen er trygg og ivaretar sikkerheten for redningsarbeiderne, slik at de frivillige ikke havner i farlige situasjoner, sier distriktslederen.

(NTB)