Nå går flere tusen ferske sykepleiere ut i en krevende arbeidshverdag: – Sårbart overalt

Vi mangler flere tusen sykepleiere i Norge. Og de nyutdannede sykepleierne forventer en krevende arbeidshverdag når de nå skal ut i jobb. Likevel gleder Tina Isabell Bogen og hennes studiekamerater seg til den nye hverdagen.

Tina Isabell Bogen

VIL HA FLERE: Tina Isabell Bogen vil gjerne ha flere ved sin side som sykepleier.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Vi har mange muligheter når vi skal finne jobb. Det er faktisk litt vanskelig å velge, sier Tina Isabell Bogen (34).

Fredag ble hun endelig uteksaminert som sykepleier ved Nord universitet i Bodø. Mandag starter Bogen i sin nye jobb. På barneavdelingen på Nordlandssykehuset.

– Jeg var der i praksisen min. Det var en veldig bra plass å jobbe, sier hun.

I år gikk det rundt 450 ferske sykepleiere ut fra Nord universitet, fordelt på studiestedene i Nordland og i Trøndelag.

– Vi har aldri hatt så mange uteksaminerte sykepleiere tidligere, sier studieleder ved Nord universitet, Gro Bentzen.

– Men vi trenger flere.

Gro Bentzen og Tove Larssen

STOLTE: Studieleder for sykepleierutdanningen ved Nord universitet, Gro Bentzen (til venstre), og universitetslektor Tove Larssen, er stolte over de 223 studentene de uteksaminerte i Bodø, på Mo og på Helgeland fredag.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Behov for 7.000 sykepleiere

Hvert år starter rundt 5.000 personer på sykepleierstudiet rundt om i Norge. Det samme gjaldt i 2018, da dagens nyutdannede sykepleierstudenter startet sitt utdanningsløp, viser tallene fra Samordna opptak.

Hvor mange studenter som er ferdigutdannet i år, har ikke Norsk Sykepleierforbund oversikt over.

Men til tross for at det utdannes flere tusen sykepleiere hvert år, blir behovet for sykepleiere stadig større.

Norsk Sykepleierforbund forteller at vi mangler vi nesten 7.000 sykepleiere i Norge i dag. Ifølge VG vil vi ha behov for 28.000 nye sykepleiere i 2035.

Selv om Tina Isabell Bogen gleder seg til å starte i jobben sin, har hun også allerede rukket å se hvordan sykepleiermangelen kan prege arbeidshverdagen.

– Det er sårbart overalt, men kanskje spesielt i kommunene. Det så jeg da jeg var i praksis. Det er behov for kompetansen, men den er ikke alltid der og det er problematisk, sier hun.

Fredag fortalte NRK om tre sykepleiere i Tana kommune som ble sendt til sykehus med hjertetrøbbel på grunn av stress. På Hå sykehjem i Rogaland sluttet 19 sykepleiere i jobben i fjor. En del av dem sluttet fordi de ikke følte de fikk gjort jobben sin skikkelig.

Studentnestleder i Norsk Sykepleierforbund, Kent Hanssen, ser det samme.

– Mange sykepleierstudenter har allerede erfaring fra helsevesenet før de blir ferdig utdannet. Man har en forventning om et yrke med stort arbeidspress, ugunstig turnus, enormt ansvar og lav lønn, skriver han i en e-post til NRK.

– Samtidig tror jeg mange har en forventning om å utgjøre en forskjell, og å få utøve et svært viktig yrke.

Kent Hansen, nestleder i NSF Student

STUDIEPLASSER EN UTFORDRING: Kent Hanssen i Norsk Sykepleierforbund mener vi må få på plass flere studieplasser. – Utdanningen får langt flere søkere enn hva som finnes av studieplasser. Utfordringen er derfor ikke å få nok personer til å søke seg til utdanningen, men hvordan man skal kunne skape flere studieplasser.

Foto: Norsk sykepleierforbund

Sykepleierforbundet: – Krevende hverdag

Gjertrud Helene Krokaa, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, tror også de ferske sykepleierne har en krevende hverdag i vente. Men også mye fint.

– Det å være sykepleier er en fantastisk jobb, det er et fantastisk yrke og fag. De nyutdannede sykepleierne går inn i et yrke som gir mening og innhold, sier Krokaa.

– Men arbeidsforholdene er en annen historie. Det er dårlig bemanning, stor arbeids- og vaktbelastning. Turnusen strammes til for å få det til å gå rundt.

Likevel ser Tina Isabell Bogen og hennes studiekamerat Jørgen Falch (31) frem til å jobbe som sykepleier.

Tror på en liten revolusjon

– Det er en viktig jobb vi går til. Vi må bare tenke at vi skal gjøre det beste ut av det, sier Falch.

Tina Isabell Bogen tror fremtiden for sykepleierne ser lysere ut.

– Det er mange ting som må på plass for å rekruttere flere til sykepleieryrket. Bedre lønn, heltidsstillinger og økt bemanning generelt, sier Bogen.

Hun tror både koronapandemien og streiken som nylig ble avsluttet har vist hvor viktig sykepleierne er i Norge.

– Det er mange sider ved dette yrket som må grem i lyset. Men jeg tror dette er starten på en sykepleierrevolusjon, sier Bogen.

Jørgen Falch (31)

SYKEPLEIER I DISTRIKTET: Jørgen Falch skal jobbe som sykepleier i Meløy kommune.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK