Nils Peder har sendt hundrevis av brev og e-poster for å få telefonkontakt med omverden

Nils Peder Thommessen er en av fem fastboende på den lille øya Bliksvær utenfor Bodø. I 2015 ble telefonlinja ødelagt. Siden den gang har det vært stilt.

Nils Peder Thommesen, Bliksvær

En oktoberdag i 2015 mistet plutselig de fastboende på Bliksvær fasttelefonforbindelsen, da denne kabelen ble ødelagt. Siden den gang har det vært stilt.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Ingen dekning. Ingen dekning. Ingen dekning.

På øya Bliksvær i Nordland er det ikke lett å skulle få kontakt med omverden.

– Man sitter jo med en dårlig følelse når man ikke har mulighet til å nå inn til for eksempel nødetatene. Hva om noen blir alvorlig syke eller et hus står i brann?, sier Nils Peder Thommesen.

Fem fastboende

Han bor på øya sammen med fire andre fastboende. En oktoberdag i 2015 mistet de plutselig fasttelefonforbindelsen, da en kabel ble ødelagt. Siden den gang har det kun vært summetone å høre. Mobiltelefonen har heller ikke vært til hjelp, da øya er så godt som fri for dekning.

– Uten mobildekning har vi heller ikke data, så man føler seg jo litt hjelpesløs.

I et håp om å få tilbake telefonkontakt har Thomessen, som er kjent fra NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», skrevet hundrevis av brev og e-poster til både Telenor, Fylkesmannen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Samferdselsdepartementet og Bodø kommune.

– Jeg har vært nødt til å be andre inne på fastlandet med å hjelpe meg med korrespondansen, ettersom jeg har så begrenset med kommunikasjonsmuligheter her ute på øya. Det har vært ganske arbeidskrevende.

Nils Peder Thommesen på Blikavær sine papirer

Både Telenor, Fylkesmannen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Samferdselsdepartementet og Bodø kommune har fått brev fra Thommessen.

Har leveringsplikt

Av beredskapshensyn har staten inngått en avtale med Telenor om at selskapet skal sørge for at alle husstander i Norge har fasttelefonforbindelse, men selskapet kan søke om fritak fra denne plikten.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har slått fast at Telenor har leveringsplikt, men blant annet fordi det bor så få folk på Bliksvær, krevde først Telenor at Thommesen selv må betale 160.000 kroner for å skifte ut kablene.

Telenor lovte derimot å gjøre en ny vurdering, hvis Bodø kommune ville inngå i et spleiselag. Nå har også Velforeninga sagt seg villige til å ta i et tak for å få på plass en mobilmast på øya.

– Ja, vi jobber med å finne en løsning. Håpet er at vi skal få på plass telefonforbindelse innen sommeren, sier rådmann i Bodø, Rolf Kåre Jensen.

Dekningssjef i Telenor, Bjørn Amundsen, er fornøyd med at kostnadene ved en mobilmast nå splittes.

I de tilfellene hvor utgiftene overskriver inntektene så kraftig som her, sier det seg selv at vi ikke kan ta regningen alene. Bare radioutstyr og antennen alene vil koste rundt 750.000 kroner, sier Amundsen.

– Fantastisk

På Bliksvær gleder Thomessen seg over nyheten, etter 1 år og 5 måneder med iherdig jobbing.

– Det er helt fantastisk.

– Hva tenker du om at storsamfunnet skal bidra til å finansiere en mast som kun vil betjene noen få mennesker?

– For det første vil også dekningen nå ut til båttrafikken og deler av innlandet. Storsamfunnet stiller jo opp for så mye annet, så hvorfor ikke gjøre det også her?

Nils Peder Thommesen på Bliksvær

Det bor ikke spesielt mange mennesker på øya til vanlig, men om sommeren er det et yndet turistmål.

Foto: Torje Bjellaas / NRK