Hopp til innhold

Bruker mosen for å avsløre luftkvaliteten

Mo i Rana er verst i Norge når det gjelder forurensning i lufta. Men undersøkelser av mosen i byen viser en positiv utvikling.

Mosen avslører Mo i Rana

Det er analyser av mosen i området som har gitt svarene om tilstanden av forurensning i industrikommunen Rana.

Foto: NRK

En ny rapport fra Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) viser at utslippene av tungmetaller fra industrien i Rana har gått ned de siste årene.

– Vi er fornøyd med at det går rett vei, men det er ikke noe hvileskjær. Det er viktig å fortsette å ha god kontroll med utslippene, sier senioringeniør Jan Petter Bingh i KLIF.

Undersøker mosen

Miljøvernsjef Rana, Hilde Sofie Hansen

Miljøvernsjef i Rana, Hilde Sofie Hansen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det er analyser av mosen i området som har gitt svarene om tilstanden av forurensning i industrikommunen Rana.

Miljøvernsjefen i Rana, Hilde Sofie Hansen, forteller hvordan forurensningsmyndighetene har gjort arbeidet.

– Vi knepper av de tre siste årsskuddene og renser dem for urenheter. Deretter tørker vi dem og gjør analyser, sier hun.

Det er mose fra 2008 til 2010 som er analysert. De viser at utslippene av kvikksølv er betydelig redusert etter at en renseanlegg kom på plass ved Celsa Armeringsstål.

Industrien må få flere pålegg

Men undersøkelsen viser også, til tross for nedgang, at det fortsatt er store utslipp av tungmetaller i Rana.

Det betyr at industrien må få pålegg om å installere nye renseanlegg, mener miljøvernsjefen.

– Jeg er ikke fornøyd med at Rana er verst i Norge når det gjelder forurensning i luft, sier hun.

– Rapporten viser uten tvil at vi fremdeles har for store utslipp og at flere bedrifter må få pålegg om bedre renseanlegg.

Gir plager for allergikere

Inudstribyen i Mo i Rana

Industriparken i Mo i Rana er en versting når det kommer til luftforurensning.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Lufta i Mo i Rana er blant Norges mest forurensede og i april i år var det flere døgn hvor grenseverdiene satt av staten ble overskredet ganske kraftig.

– I april var vi faktisk oppe på et nivå hvor folk med allergi og luftveisplager ikke bør oppholde seg i områdene hvor det er verst. Det ble målt over 200 milligram svevestøv per kubikkmeter luft og det er veldig mye, sier Hansen.

Det er området rundt industriparken som er verst rammet.

– For utsatte grupper påvirker luftkvaliteten helsa. De vil oppleve irritasjon og ubehag.

Fram til slutten av april hadde Rana tolv døgn som oversteg grensa på 50 milligram svevestøv per kubikkmeter luft. Det lovlige antallet døgnoverskridelser i Norge er 35 døgn, men det har kommet forslag om dette antallet skal reduseres til syv.

Håper å se ytterligere nedgang

Senioringeniør Bingh hos KLIF tror fremtiden ser lysere ut for Rana og mener undersøkelsen av mosen er nyttig for Rana.

– Det er en nedadgående tendens for mange av miljøgiftene vi har på prioriteringslisten, og vi vil nok se ytterligere nedgang etter at tiltakene vi har satt i gang gir full effekt, sier han.

NRK anbefaler