Hopp til innhold

Millioner til veivedlikehold

Regjeringen setter av 56 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveier i Nordland. Pengene er del av en nasjonal pakke på 400 millioner kroner og er et ekstraordinært koronatiltak. Regjeringen mener pengene er viktig både for veiene og entreprenører.