Hopp til innhold

Merkevaren Lofoten kan knuses

En oljeulykke utenfor Lofoten og Vesterålen kan knuse Lofoten som reiselivsprodukt, men reiselivsnæringa i regionen har likevel ikke vært synlige i debatten om olje- og gassvirkosmhheten.

Rorbu på Reine i Lofoten

KAN ØDELEGGE LOFOTEN: Det mener Høgskole-folk dersom Lofoten rammes av en oljeulykke.

Foto: Eva Berget / NRK

Det skriver to mastergradsstudenter og en førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø i en kronikk.

En av årsakene til at reiselivsnæringen taper kampen om å bli hørt, er at næringen selv ikke har en egen sentral organisasjon som taler deres sak, sier førsteamanuensus Dorthe Eide ved Handelshøgskolen i Bodø.

Eide, og to mastergradsstudenter, Anne Grete Johansen og Jorunn Nyheim, har skrevet en kronikk, der de også viser til at reiselivsnæringen i Lofoten og Vesterålen er sammensatt og preget av sesonger.

Etterlyser reiselivsnæringen

– Næringen bør på banen fordi Lofoten er et norsk reiselivsfyrtårn, og at hele den merkevaren om unik natur og levende kystsamfunn, risikerer å bli ødelagt, skriver de.

Dorthe Eide vil derfor ha en konsekvensutredning for reiselivet, ikke minst fordi det vil koste penger og ta lang tid å bygge en ny profil.

Regningen?

– Og hvem skal ta den regningen spør hun.

Daglig leder i Destinasjon Lofoten, Jan Rune Janny Vikan, mener også næringen bør være synlig i debatten. Han mener også at oljeutslipp kan skade merkevaren Lofoten.

Ti år å bøte på skadene

- I forvaltningsplan for Lofoten, Vesterålen og Barentshavet sies det at det det vil ta omlag ti år å bøte på skadene av et ilandføringsanlegg eller en oljeulykke, sier Vikan.