Mer gods ble fraktet med båt og tog

Transporten av gods innenlands falt 1,5 prosent fra 2018 til 2019. Transport i lufta og på veien gikk ned, men det var en økning til sjøs og med jernbane. Ifølge Statistisk sentralbyrå har godtransporten med tog målt i tonn økt med nesten 90 prosent fra 2010 til 2019. I samme periode har transporten med båt mellom norske havner økt med 30 prosent. (NTB)