NRK Meny
Normal

Mente evakuering var unødvendig – ett døgn etter skjer dette

Etter at det første leirskredet gikk fredag, mente ekspertene at det ikke var nødvendig å evakuere naboene. Ett døgn senere gikk kjempeskredet som tok med seg flere hus flere hundre meter av veien.

Leirras på fylkesvei 76 i Tosbotn

RAS PÅ FLERE HUNDRE METER: Geoteknikere kom i dag til rasområdet på Sør-Helgeland, der to gigantiske leirskred tok med seg fylkesvei 76 og tre hus i helga. Fylkesveien er den eneste fergefrie tilknytningen folk i Brønnøy og Sømna har til E6, og flere tusen mennesker er uten veiforbindelse.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Nær 12.000 mennesker er avhengig av fylkesvei 76, og disse får nå en omvei på 30 mil med ferge.

– Når veien åpner igjen er helt i det blå, men det blir ikke på denne siden av nyttår. Det betyr at vi må forberede oss på en ganske langvarig knipe, sier rådmann Pål Trælvik i Brønnøy.

To uavhengige skred

Geotekniker Roger Kristoffersen, Multiconsult

Geotekniker Roger Kristoffersen, Multiconsult.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Etter at det første leirskredet gikk i Tosbotn fredag uttalte geotekniker Roger Kristoffersen i Multuconsult at det ikke var grunn til å evakuere gården på Bekkevold, hvor Carl Bekkevold bor.

Under et døgn senere gikk et nytt leirskred 200 meter lenger vest og feide meg seg flere hundre meter av fylkesveien og tre bygninger.

– Der og da var det ingen grunn til å evakuere gården. Det ble observert mer eller mindre sammenhengende berg i dagen både ved sjøen og på land vest for det første skredet. Vi vurderte derfor at det ikke var fare for at det første skredet skulle bre seg videre vestover mot bebyggelsen.

Observasjoner på land og undersøkelsen av sjøbunnen viste at det er snakk om to uavhengige skred.

Raset på lørdag var ikke et følgeras av skredet som gikk fredag, sier Kristoffersen.

– Raset startet ikke i sjøen

Ras på fylkesvei 76, Tosbotn

Dette er alt som er igjen av snekkerverkstedet til Carl Bekkevold.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Han skriver nå en rapport basert på undersøkelser og observasjoner på rasstedet. Undersøkelser av sjøbunnen viser at raset lørdag ikke startet i sjøbunnen.

Statens vegvesen har ikke hatt noen aktivitet i området den siste tiden, men det islandske entrprenørselskapet Istak er i full gang med å bygge fem nye småkraftverk (se kart nederst i saken) for Helgeland Kraft i Tosbotn, som skal stå ferdig i løpet av 2018.

– Etter det vi kjenner til har det ikke pågått sprengingsarbeider i området den senere tid. Men om kraftutbyggingen kan ha hatt noe med raset å gjøre, vil bli undersøkt. Ras kan også gå helt av seg selv. Det er april, og snøsmelting gjør at det er bløtt i jodbunnen, sier Kristoffersen.

– Har bodd folk her i 200 år

Carl Bekkevold, som i helga mistet hjemmet sitt og flere andre bygninger er spent på den endelige konklusjonen.

– Det har bodd folk på gården i snart 200 år, og jeg synes selv det er rart at det skulle gå ras her akkurat nå. Men det har jo vært full trøkk her med kraftutbygging, sier Bekkevoll.

Ras Tosbotn

Fylkesveien er den eneste fergefrie tilknytningen folk i Brønnøy og Sømna har til E6, og flere tusen mennesker er nå uten veiforbindelse. Omkjøringsveien er på 30 mil med ferge.

Foto: Ole-Christian Olsen

Konsekvenser for kraftutbygging

Produksjonssjef Torkil Nersund sier Helgeland Kraft vil ikke spekulere i årsaken til leirskredene, og sier de vil avvente rapporten.

– Vi vil samarbeide med Multuiconsult og Statens vegvesen. Utover det er det klart at oppstarten av nye kraftanlegg vil bli utsatt.

Helgeland Kraft bygger fem småkraftverk i løpet av de neste fire årene i Tosbotn.

Helgeland Kraft bygger fem småkraftverk i løpet av de neste fire årene i Tosbotn.

Foto: Google Maps/Helgeland Kraft