– Planla å sette flyene på bakken to uker før forhandlingene brøt sammen

Et lekket dokument viser at Lufttransport forutså at pilotene ville bli «unfit for flight» allerede to uker før forhandlingene brøt sammen, ifølge arbeidsrettsekspert.

Lekket brev luftambulansen

Ambulanseflyene frakter cirka 9000 pasienter i året.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Dette er spesielt og svært alvorlig.

Arbeidsrettsekspert og advokat Thomas Benson har nettopp gjennomgått et dokument NRK har fått tilgang til, hvor administrerende direktør Frank Wilhelmsen redegjør for situasjonen i Lufttransport.

Her kommer det fram at selskapet allerede 12. april tilsynelatende forutså at pilotene ville komme til å bli «unfit for flight» som følge av forhandlingsbruddet med svenskeide Babcock.

Forhandlingsbruddet, som fant sted 27. april, resulterte i at alle ambulanseflyene ble satt på bakken. En beslutning som forsvares av Wilhelmsen i brevet:

– Da vi skjønte hvilket utfall forhandlingene fikk, gjorde vi de grep som var planlagt […]. Disse tiltakene ble kommunisert til Luftambulansetjenesten i forkant. Tiltakene fremstår i dag som adekvat for situasjonen og riktige, står det.

Reagerer på ordlyd

Men det er spesielt ordlyden i en vedlagt risikoanalyse, som ble diskutert på et AMU-møte 12. april, som får Benson til å reagere.

I analysen er det skissert opp ulike scenarioer som kan utgjøre en trussel for flysikkerheten, konsekvensen av at scenarioene oppstår – samt tiltak for å møte disse.

Thomas Benson

Advokat Thomas Benson.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I første punkt står det at uansett utfall av forhandlingene mellom Babcock og Lufttransport, vil resultatet være negativt for pilotene.

En avtale vil medføre betydelig reduksjon i betingelser for ansatte, som lønn. Og blir det ikke enighet, står personellet i praksis uten jobb fra 1. juli neste år.

«Ved bekjentgjøring, settes alle b200 operasjoner på bakken inntil kaptein melder sitt crew fit to fly», står det under «tiltak».

Dette ble diskutert 12. april, altså over to uker før man ikke kom til enighet med anbudsvinner Babcock. Noe som får Benson til å reagere.

– Av dette dokumentet kan jeg med stor grad av sannsynlighet si at det her er snakk om en ulovlig aksjon, sier han.

– Her har man i god tid før man eventuelt har inngått en avtale, bestemt seg for at man skal sette i verk et tiltak, og at tiltaket skal iverksettes uansett utfall. Det sies at man «fra bekjentgjøring» skal sette alle b200-operasjoner på bakken inntil kapteinen melder mannskap «fit to fly». Det betyr i realiteten at man vil gå ut i en aksjon.

Skjermdump fra analysen

Her er deler av analysen, som ble drøftet og diskutert i AMU den 12. april.

Foto: Skjermdump fra analysen

– Ledelsens ansvar

– Vitner ikke dette bare om kontroll og forståelse for hvordan virksomheten fungerer?

– Jo, det er ikke unaturlig at man kan være observant på at det kan skje. Men da må man også planlegge med ekstra bemanning, for eksempel.

Han mener problemet oppstår idet man i en slik risikoanalyse tar et forhåndsstandpunkt. Noe som for den erfarne advokaten fremstår som både spesielt og uvanlig.

– Her står det at flyene, ved bekjentgjøring, skal på bakken. Da har man ikke foretatt en selvstendig vurdering, isolert sett, på om noen av pilotene kan fly. Det er spesielt, for da får man et kollektiv aksjon som også er iverksatt av arbeidsgiver.

Benson mener Helse Nord og oppdragsgiver nå må gå gjennom dette, og vurdere om man skal iverksette reaksjoner – eller terminere kontrakten med Lufttransport.

– Det er viktig for meg å påpeke at det ikke er de ansatte som har gjort noe galt. Det er ledelsen som skulle ha tatt avstand fra dette. Man kan ikke forskuttere sykemeldinger, eller om noen er «fit for flight».

Skulle gjerne kjent til rapporten på forhånd

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, sier han ikke kjente til at det forelå en slik risikoanalyse i forkant.

– Vi ble kjent med analysen gjennom et brev vi mottok 2. mai. Det hadde vært en fordel at vi hadde kjent til rapporten på forhånd. Det er ikke sikkert vi kunne forutsett omfanget likevel, men da kunne vi vært litt bedre forberedt.

– Benson mener man på forhånd hadde bestemt å være «unfit for flight», idet man gikk inn i forhandlingene. Hva tenker du om det?

– Jeg ser at det kan leses dit hen. Vi må forholde oss til luftfartsregelverket på dette området, og pilotene skal være skikket for å fly før de påtar seg et oppdrag.

Juell sier de parallelt ser på jussen i dette.

Avviser å ha gjort noe ulovlig

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport avviser på sin side på det sterkeste at de har gjort noe ulovlig.

Han sier man vurderte hvilke situasjoner som kunne oppstå, samt mulige grep.

– Det vi tenker på er utelukkende flysikkerhetstiltak, og det regelverket som vi må forholde oss til. Det viktigste for oss er at ingen fly går i bakken.

Han legger til at de ikke har hatt noen piloter som har regnet seg «unfit» siden de to første døgnene etter forhandlingsbruddet.

– Problemet nå er at vi har mistet 12 piloter. Vi tar ut ressurser fra tjenesten for å trene opp nye. Vi har ellers et normalt sykefravær.

– Hva tenker du om eventuelle reaksjoner?

– Vi er opptatte av å fly mest mulig, og ha best mulig beredskap, samtidig som vi sikrer flysikkerheten. Økonomiske reaksjoner har ikke vært et tema til nå.

– Vi garanterer at vi vil gjøre alt vi kan, med de ressursene vil har tilgjengelig, sier Wilhelmsen.

NRK har rettet en opplysning i denne saken. Vi skrev først :

"I første punkt står det at uansett utfall av forhandlingene mellom Babcock og Lufttransport, vil resultatet være negativt for selskapet." Dette er rettet til:

"I første punkt står det at uansett utfall av forhandlingene mellom Babcock og Lufttransport, vil resultatet være negativt for pilotene."