Mener færre rein kan være løsningen på tap til rovdyr

Reindriftsnæringa sier de ligger med brukket rygg som følge av store tap til rovdyr. Miljøorganisasjonen Verdens Naturfond (WWF) mener færre rein er løsninga på problemet. – Provoserende, mener stortingsrepresentant.

Rein under høstflyttingen

Miljøorganisasjonen WWF foreslår å redusere antallet tamrein, og mener det er et viktig tiltak for å øke dyrenes velferd.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Det å redusere antallet reinsdyr kan være et veldig viktig tiltak for å forbedre tilstanden hos dyra. Dersom det hadde vært færre rein, hadde det blitt mindre konkurranse om maten – og forhåpentligvis større og sterkere simler.

Det sier Marte Conradi. Hun er rådgiver for naturmangfold og rovdyr hos WWF Norge, og mener at en reduksjon kan være et viktig tiltak for å bedre tilstanden hos de enkelte dyra.

Marte Conradi i WWF

Marte Conradi ønsker færre, men sterkere simler.

Foto: Heidi Bang / WWF Norge

Tidligere denne uken skrev NRK at det på landsbasis i forrige driftsår ble søkt om erstatning for snaut 60.000 tamrein, og at 17.000 av disse endte med å bli erstattet.

Conradi forteller at WWF Norge mener at man må finne løsninger som gjør at rovdyr kan leve naturlig – også der det drives tamreindrift. Hun tror absolutt at reindrifta fortsatt har ei framtid i landet.

– Det skal være plass til både reinsdyr og rovdyr her i Norge, sier hun.

– Jeg blir provosert

Forslaget får ikke støtte fra Siv Mossleth. Hun er stortingsrepresentant for Senterpartiet og tidligere leder for Rovviltnemda i Nordland, og sier hun blir provosert over forslaget om å redusere antall rein fremfor antall rovdyr.

– Nå blir jeg overgitt. Det er absolutt ikke reinens fysikk som er problemet her. I Nordland, som er et av områdene med de største rovvilttapene, er det eksempelvis bare 15.000 rein på vinterbeite. Undersøkelser har vist at de har god kjøttvekt og ikke lider av avmagring.

Siv Mossleth, Sp

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) blir provosert over forslaget fra miljøorganisasjonen.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Hun tror heller ikke det er spesielt mye mer å hente på forebygging og bedre soneinndeling.

– Reindriftseierne gjør allerede alt de kan. De flytter rein ut av rovdyrbelastede områder og forer dem for å holde flokken samlet.

Mossleth tror en bedre soneinndeling enn man har i dag er vanskelig, og peker på at Nordland er et langt og smalt fylke.

– Den eneste løsningen er rett og slett færre rovdyr, mener stortingsrepresentanten, som vil redusere bestanden av både bjørn, jerv, ørn og gaupe.

– Ikke tilfredsstillende

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet

Statssekretær Atle Hamar (V) erkjenner at soneinndelingen i fylket ikke tilfredsstiller behovet.

Foto: Snorre Tønset / KLD

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet er enig med Mossleth i at dagens soneinndeling ikke er god nok.

En god soneforvaltning er grunnleggende for å ivareta den todelte målsettingen, slik at tap av tamrein og husdyr blir så lave som mulig. Dagens soneinndeling i Nordland tilfredsstiller ikke dette behovet.

Han mener det bør være god nok plass til næring, transport og natur i Nordland.

Nordland har gode, naturlige leveområder for rovdyrene. Samtidig vil den lange grensen mot Sverige gjøre at det alltid vil forekomme rovvilt i dette fylket. Det skal imidlertid være mulig å finne god løsninger også i Nordland, mener Hamar.