Hopp til innhold

Massiv kritikk av Mattilsynet

Dyrebeskyttelsen i Nordland retter massiv kritikk mot Mattilsynets framgangsmåte i avviklingen av dyreholdet på en gård i Lofoten. Over tre hundre dyr ble tvangsslaktet – mange av dem var drektige sauer og en av søyene lammet på slakteriet mens den ventet på å bli avlivet.

Dyra kjøres bort

Dyrebilene måtte kjøre flere ganger for å få med alle dyrene.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Mandag aksjonerte Mattilsynet mot gårdbruker Sigmunn Salomonsen på Vestvågøy. Etter flere vedtak som de mente ikke var fulgt opp, godkjente Mattilsynets regionkontor en avvikling av hele dyreholdet og tvangsslaktet dermed 281 sauer samt 52 fjørfe. De fleste sauene var drektige og sto nær ved å lamme. En av søyene lammet på slakteriet. De seksten hestene på gården ble ikke tatt med av kapasitetsproblemer.

Kunne tatt dem

– Dette gjør meg sint og opprørt, sier Camilla Gustavsen i Dyrebeskyttelsen i Nordland. Denne nedslaktningen var totalt unødvendig. Vi hadde hatt mulighet til å omplassere samtlige av dyrene. Alle sauene og alle hestene. Dette er en unødvendig handling fra Mattilsynets side, og de burde tatt selvstendig kontakt for å få til en omplassering.


Dyreeiers ansvar

Mattilsynet samler inn sauer i Lofoten

Mattilsynet samlet inn flokken som var ute på gården. Mange reagerer på valg av tidspunkt, siden flere av sauene var med lam.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Inntil Mattilsynet overtar dyrene på en dyrebil er de dyreeiers ansvar og eiendom, men vedtaket som tilsynet har gjort om avvikling av dyreholdet er å regne som et tvangsgrunnlag, og dermed overtar Mattilsynet eierskapet og disposisjonsretten over dyrene. Likevel mener underdirektøren ved regionkontoret i Nordland at det er dyreeieren som skulle gjort noe aktivt i forhold til omplassering.

– Vi har gitt dyreeier flere muligheter til å avvikle forholdet på eget initiativ, og det har ikke skjedd sier Geir Arne Ystmark.


– Men kunne ikke tilsynet ha gjort en omplassering etter at dere overtok dyrene, i stedet for å sende drektige sauer rett inn i døden?


– Vi anser at det ikke er mulig å omplassere sauene som er tatt til slakt på grunn av manglende journaler, merking, og fare for eventuell spredning av smitte, sier Ystmark.


– Hva med hestene som er igjen på gården, hvilke planer har dere for dem?

– I utgangspunktet skal disse også avlives, sier han.


Vil omplassere


Dette får dyrebeskyttelsen til å se rødt. De har nemlig kapasitet til å hente hestene og plassere dem i godkjente staller.

– Vi har kapasitet til å ta i mot både sauene som er slaktet og hestene. I denne saken er Mattilsynet helt ubrukelig. Vi har gitt beskjed tidligere til Mattilsynet om at dersom de står med dyr som kan holdes i live og som er mulig å omplassere, så vil vi gjøre det for dem. Men de har ikke tatt kontakt. Når det gjelder hestene som står igjen, så kan vi hente dem når som helst, sier Gustavsen.

Kun gjennom søknad

Mattilsynet vil ikke ta eget initiativ for omplassering, men dersom noen kommer på banen og vil overta hestene kan de søke distriktskontoret om dette.

– En slik søknad kan de behandle relativt raskt, sier Ystmark ved regionkontoret i Nordland.

Utover dette vil han ikke kommentere saken ytterligere.

– Vi ønsker ikke å bidra til et økt konfliktnivå i denne saken og har ingen ytterligere kommentarer sier han til NRK Nordland.