NRK Meny

Markerer FNs urfolksdag

I dag 9. august er FNs urfolksdag, og det er ypperlig mulighet for samer til å vise solidaritet med andre urfolk i verden. Det mener Sametingspresident Aili Keskitalo. – De aller fleste stater støtter allerede FNs deklarasjon for urfolksrettigheter, men det gjenstår å omsette ordene til handling, sier samtingspresidenten.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.