Markerer FNs urfolksdag

I dag 9. august er FNs urfolksdag, og det er ypperlig mulighet for samer til å vise solidaritet med andre urfolk i verden. Det mener Sametingspresident Aili Keskitalo. – De aller fleste stater støtter allerede FNs deklarasjon for urfolksrettigheter, men det gjenstår å omsette ordene til handling, sier samtingspresidenten.