Mann (25) dømt til fengsel for overgrep

En 25 år gammel mann fra Vesterålen er dømt til ett års fengsel for seksuelle overgrep mot ei 14 år gammel jente.

Tingrett

En mann er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fengsel for overgrep mot en mindreårig.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Hålogaland lagmannsrett har dømt en 25 år gammel mann til ett års fengsel for å ha hatt seksuell omgang med ei 14 år gammel jente, da han selv var 23 år.

Lagmannsretten bemerker at jenta var i en særlig sårbar situasjon og at mannen var klar over dette.

Da politiet ble kjent med saken benektet mannen enhver form for nær relasjon med den fornærmede, noe retten fant skjerpende.

Dommen er likevel mildere enn den som ble avsagt i Lofoten tingrett. Da ble den tiltalte dømt til to år og seks måneders fengsel. Dommen ble anket og i lagmannsretten ble mannen dømt på nytt, men denne gangen til en mildere fengselstraff.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes 25-åringen til å betale den fornærmede et erstatningsbeløp på 60.000 kroner.