Luftfartstilsynet får droneavdeling

Luftfartstilsynet er i ferd med å bygge opp en egen avdeling for ubemannet luftfart. Antallet droner i Norge har de siste årene økt betraktelig. Nå varsler de flere tilsyn der folk er ute for å fly, det sier Bente Heggedahl, seksjonssjef i Luftfartstilsynet.