NRK Meny
Normal

Lover gulstripe langs hele E6

Samferdselsministeren lovet gul midtstripe på hele E6 i Nordland da regjeringa la fram sin nordområdesatsing i dag.

PRESSEKONFERANSE NORDOMRÅDESATSING

NORDOMRÅDESATSING: Statsminister Jens Stoltenberg ( fra venstre) , samferdselsminister Liv Signe Navarsete, finansminister Kristin Halvorsen, fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og utenriksminister Jonas Gahr Støre under torsdagens presentasjon i Tromsø av 'Nye byggesteiner i nord.

Foto: Bertinussen, Rune S. / SCANPIX

Det betyr at en ny vei må bygges i alle deler av Nordland der veien ikke er bred nok til å ha en slik midtlinje.

- Til sammen utgjør dette 74 kilometer vei i fylket, forteller fylkesvegsjef Kjell Skjerve.

Disse delene av veien som per i dag ikke har midtlinje, er under 5,5 meter. Fordi alle nye veier nå bygges etter stamvegstandard, blir den nye og utvidede veien minst 8,5 meter bred.

Mesteparten av de 74 kilometerne befinner seg på følgende strekninger:

  • Trofors - Lien
  • sør for Korgfjellet
  • Dunderlandsdalen
  • Sørelv - Borkamo

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete nevnte blant flere tiltak styrking av E6 gjennom landsdelen, rassikring og vedlikehold.

Togsatsing i Nordland

I tillegg vil hun styrke Nordlandsbanen.

- Vi trenger økt kapasitet på Nordlandsbanen. Dette vil stimulere vekst og bebyggelse. Næringslivet etterspør mer kapasitet, og ytterligere tiltak vil kunne doble godskapasiteten, sier hun.

Det er også lovet bru fra Narvik til Øyjord , som forventes ferdigstilt i 2015.

Satser på torskeoppdrett

Statsministeren og fire statsråder var til stede under presentasjonen i Tromsø, og fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap) sa det var en god dag for Nord-Norge. Innenfor hennes område vil regjeringen legge til rette for en nasjonal satsing på oppdrett av torsk og marin bioprospektering.

Regjeringen går også inn for at styringen av det nye, store overvåkningssystemet for Barentshavet skal skje fra Nord-Norge. Pedersen sier at det endelige stedsvalget blir tatt før sommeren.

Oljevern i Finnmark

Regjeringen satser også på at trafikksentralen i Vardø får en sentral rolle i oljevernberedskapen i Nord-Norge. Samtidig vil regjeringen bevilge penger til nytt isgående fartøy med tilholdssted i Tromsø.

I tillegg får E8 Ramfjordbotn 200 millioner kroner i denne perioden og nye 200 millioner i neste periode. Resten skal bompengefinansieres. I Troms går regjeringen inn for at det brukes en milliard kroner på utbedring av E6 nord for Balsfjord og til rassikring.

Regjeringen foreslår også at E6 vest for Alta får 700 millioner kroner i Nasjonal Transportplan. Hele prosjektet er beregnet til å koste en milliard kroner.