Avinor lover 800 millioner til ny rullebane i Bodø

På besøk i Bodø fikk forsvarsminister Espen Barth Eide beskjed om at Avinor sier seg villig til å spytte inn opp mot 800 millioner for å bygge ny rullebane på hovedflystasjonen.

Ole Hjartøy og Avinor

Jon Sjølander, strategidirektør i Avinor (t.h.) kunne fortelle at Avinor vil spytte inn 800 millioner for å bygge ny rullebane på Bodø hovedflystasjon.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde (mms)

I kampen mellom Bodø og Ørland om å få den nye kampflybasen har økonomien talt til trøndernes fordel.

Bodø har tidligere blitt vurdert til å være det dyreste alternativet, med en prislapp på tre milliarder mer enn Ørland.

Store deler av den kostnaden kommer som en følge av at rullebanen ved Bodø hovedflystasjon må flyttes om de nye kampflyene skal kunne stasjoneres i byen.

Avinor gir 800 millioner

I dag fikk Bodø en utstrakt hånd fra Avinor, som har sagt seg villig til å spytte inn opp mot 800 millioner for å få flyttet rullebanen.

De vil nå gå inn i et spleiselag med Forsvaret.

– Vi innser at vi uansett må bruke disse pengene før eller siden på grunn av rullebanens beskaffenhet. Da har vi sagt at oss villig til å gå i dialog med forsvarsdepartementet om å konkretisere dette nærmere, sier Jon Sjølander, strategidirektør i Avinor.

– Hvis ikke disse investeringen blir gjort på dagens flyplass vil den ikke overleve, fortsetter han.

(artikkelen fortsetter under)

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide møtte lokale krefter i Bodø i kontrolltårnet ved hovedflystasjonen.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Vi kutter to milliarder

Ordfører i Bodø, Ole Henrik Hjartøy, er glad for at Avinor endelig har kommet på banen.

– Med disse pengene fra Avinor, i tillegg til lokale bidrag mener vi å kunne senke kostnadene ved valget av Bodø med nærmere to milliarder kroner totalt, sier han.

Det betyr at forskjellen i investeringskostnader mellom Ørland og Bodø senkes til en milliard i trøndernes favør.

– Det må bety noe for forsvarsministeren, sier Hjartøy.

– Fortsatt stor avstand

Forsvarsminister Barth Eide kunne ikke love at innspillet fra Avinor forandret det økonomiske aspektet til Bodøs fordel.

– Det er fortsatt stor avstand før Bodø lønner seg i forhold til andre løsninger, som Ørland med en framskutt base i Nord-Norge, sier han.

Tidligere på ettermiddag var Barth Eide i møte med Luftforsvaret. I morgen drar han til Evenes.

Barth Eide kunne avsløre at han før påske vil ha klart svaret for hvor han vil ha kampflybasen. Da legger han frem langtidsmeldingen for forsvaret, som til sommeren skal behandles av Stortinget