Lokalt politi

I dag blir det kjent hvor mange lensmannskontor det skal være i Nordland. Politidirektøren presenterer sin beslutning om hvordan det enkelte politidistrikt skal organiseres på lokalt nivå. I et forslag før jul ønsket politimesteren i Nordland å legge ned 13 lensmannskontor. Kommunene har åtte ukers frist til å klage på beslutningen til politidirektøren før den blir endelig.