Lokalsykehus kan miste kirurgi

Ekspertgrupper som Kreftregisteret bruker, vil fjerne kirurgi fra flere lokalsykehus. I faresonen ligger blant annet Nordlandssykehuset, som kan miste lungekreftkirurgi og prostatektomi. Helgelandssykehuset ligger i faresonen for å miste kirurgi mot tykktarmskreft.