Lerøy kjøper seg opp

Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group har fått aksept for å kjøpe over en firedel av aksjene i Havfisk ASA. Dette utgjør 27,59 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Havfisk. Selskapet øker også kontrollen over Norway Seafoods. Etter oppkjøpet sitter Lerøy på 68,2 millioner aksjer, hvilket utgjør 80,5 prosent av den totale aksjekapitalen.