Leger opererte feil hofte

Mannen ble lagt inn på Nordlandssykehuset med brudd i venstre hofte. Men da legene startet opeasjonen, gikk de løs på den høyre hofta.

Nordlandssykehuset Bodø

GROV FEIL: Leger ved Nordlandssykehuset opererte en mann i hans friske hofte.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Den alvorlige feilen er nå meldt inn både til Helsetilsynet og Pasientskadeerstatninga.

Legger seg flat

- Det er en svikt i flere av våre rutiner knyttet til hendelsen, og dette beklager vi på det aller sterkeste, sier informasjonssjef Randi Angelsen.

Randi Angelsen

BEKLAGER: Informasjonssjef ved NSS, Randi Angelsen beklager det som har skjedd.

Foto: Barbro Andersen / NRK

6.oktober ble den mannlige pasienten fra Karasjok lagt inn på ortopedisk avdeling for å få operert den venstre hofta etter et lårhalsbrudd.

Grove feil i rutinene

Men mannen ble istedet offer for en rekke feil i sykehusets rutiner.

Allerede i innkomstjournalen ble det anført brudd i høyre hofte - altså den som det ikke var noen ting i veien med.

Også i operasjonsmeldinga som ble fylt ut av vakthavende lege ble det anført brudd i høyre hofte.

Da de to legene som skulle operere kom til sykehuset, var pasienten allerede lagt i narkose på operasjonsstua. Legene så røntgenbildene, men fikk ikke selv undersøkt mannen før operasjonen. De fikk heller ikke mulighet til å tegne på pasienten slik vanlig rutine ved avdelinga er.

Skulle vært avvist

Etter det NRK har kjennskap til, skal de som tar imot pasienten på operasjonsstua alltid avvise pasient som ikke er tegnet på. Dette skjedde ikke.

Ortopedisk avdeling

ORTOPEDISK AVDELING: Hendelsen skyldtes grov svikt i rutinene på ortopedisk avdeling.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Da legene kom til operasjonsstua lå pasienten med høyre fot i strekkbord, og operasjonen av høyre hofte ble gjennomført uten komplikasjoner.

Men etter operasjonen, da pasienten hadde vært i røntgen igjen, oppdaget vakthavende lege at pasienten hadde brudd i venstre hofte - og ikke i høyre.

Avdelingsoverlege og vakthavende overlege ble da kontaktet og pasienten og hans pårørende ble informert om feilen som var gjort. Dermed måtte pasienten gjennom en ny operasjon.

Legene må ta hovedansvaret

I sykehuset egen rapport heter det at hovedansvaret for det som har skjedd ligger hos legene som opererte pasienten.

Det som har skjedd har ikke fått konsekvenser for noen av de ansatte, men Randi Angelsen sier at det har vært en tøff påkjenning for dem.

- Det har vært en tragisk opplevelse for de involverte. Men først og fremst er det jo pasienten man tenker på, sier hun.

Før helgen var Nordlandssykehuset i kontakt med den feilopererte pasienten, som etter forholdene skal ha det bra. Norsk Pasientskadeerstatning er allerede informert om hendelsen,

Hendelsen vil nå få følger for NSS.

- Alvorlig

- Helsetilsynet har allerede opprettet tilsynssak, sier fylkeslege Henning Aanes, som sier at hendelsen er svært alvorlig.

- Det er alvorlig, både på grunn av de konsekvenser det fikk for pasienten, men også fordi avdelingen her har sviktet på en lang rekke punkter. Det viser seg her at flere små feil i rutinene kan få store følger sier Aanes til NRK.

Redegjørelsen fra Nordlandssykehuset er sendt både til Helsetilsynet i Nordland og til Norsk pasientskadeerstatning.