Lege kritisk til hovedkrav i streik

Kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal frykter legevakter i småkommuner kan bryte sammen, dersom legeforeninga vinner fram med sitt hovedkrav i legestreiken. Legeforeninga krever at fastleger skal kunne si nei til å bli pålagt mer enn sju timers legevakt i uka. Iversen er enig i at arbeidsbelastninga er for stor, men mener kravet ikke er gjennomførbart i distriktene.