NRK Meny
Normal

-Vi gjorde ingenting feil, men overså båten

Kystverkets beredskapsavdeling konkluderer med at alt ble gjort til riktig tid og i riktig rekkefølge da lasteskipet ”Full City” gikk på grunn utenfor Langesund i juli i år.

Kystverkkonferanse 2009, Lofoten

Kystverkkonferansen har tidligere alltid vært arrangert under navnet ”Ålesundskonferansen”. Nå skal den arrangeres for første gang i Svolvær, og etter dette blir det en årlig konferanse som skal rulleres i Norge.

Seksjonssjef Per Odd Krystad i Kystverkets beredsskapsavdeling sier til NRK Nordland at det er mange ting som kunne vært gjort annerledes, men innsatsen ble gjort til riktig tid og i riktig rekkefølge. ,

Venstrehåndsarbeid

– Men vi ser at kommunene og de interkommunale akuttforurensingsutvalgene (IAU) kunne hatt mer kompetanse og mer trening i aksjonshåndtering. For mange av de som er ute i kommunene er dette noe som gjør nærmest som et venstrehåndsarbeid, sier Krystad.

Per Odd Krystad, kystverket

Per Odd Krystad er seksjonssjef i Kystverket. Han er på konferansen som i dag arrangeres i Svolvær. Han mener kommunene gjør mye venstrehåndsarbeid.

Erfaringer fra "Full City"

– Rundt 293 kubikkmeter tungolje slapp ut og forurenset 70 kilometer kystlinje sa beredskapsdirektør Johan Marius Ly på konferansen. Oljen traff land på rundt 193 steder og opprenskingsarbeidet er foreløpig parkert for vinteren, men starter opp igjen i mars 2010.

– Vi må også styrke IUA-stabene med egne rådgivere fra Kystverket, og vi må organisere den samordna innsatsen med en ny modell, sa Ly på konferansen.

I dag arrangeres Kystverkkonferansen i Lofoten, og erfaringene rundt ulykken skal for første gang drøftes i offentligheten. Du kan følge kystverkets egen twitter om det her.

Evaluerer offentlig

– Vi startet evalueringen av innsatsen allerede etter tjuefire timer, og har fortsatt med det kontinuerlig sier Krystad. Han ser fram til diskusjonene som kommer i forbindelse med konferansen. Erfaringene fra aksjonene etter ”Full City”-havariet er bakteppe, men det som skal videre diskuteres, er hva som kan skje dersom tilsvarende hendelse inntreffer i nordområdene. Videre blir det stilt spørsmål om nullvisjon for havarier til sjøs er realistisk – eller om det er en utopi.

Alle involverte enheter har gjort sine egne interne evalueringer, men i tillegg til dette skal Price-Waterhouse-Coopers evaluere den statlige aksjonen og komme med konkrete anberfalinger og en kostandsramme på hva som kan gjøres annerledes. Dette dokumentet kommer til å bli offentlig når det er ferdig sa bedreskapsdirektør Ly på spørsmål fra Miljøstiftelsen Bellona.

Vi overså båten

– Norge som kyststat overså farene ved "Full Citys" drift i havet. På samme måte som vi overser store deler av vår langstrakte kyst, sa seniorrådgiver Trond Ski i Kystverket. Norge har en kystlinje som tilsvarer lengden TO ganger rundt jorda. 80 000 kilometer, og det sier seg nesten selv at vi må prioritere innenfor de rammene vi har tilgjengelig sa Ski.

I dag har Norge fem trafikksentraler som overvåker skipstrafikken. Konklusjonen etter forliset er at JA, Norge overså farene ved at lasteskipet var i drift. Men hva som kan gjøres annerledes er vanskeligere å stadfeste. Ett alternativ kan være å innføre losplikt flere steder langs kysten, eller pålegge fartøy å trekke ut fra ankringsplasser når det er meldt dårlig vær avsluttet Ski i sitt foredrag i dag.