Hopp til innhold

Kystvakt-inspeksjoner halvert

Antall kystvakt-inspeksjoner i nord er nesten halvert på ti år. Mangel på fartøy er årsaken.

Kystvakta på Sortland

HAR FÅ FARTØY: Derfor er antall inspeksjoner halvert de siste ti årene.

I 2009 gjennomførte kystvakta 1050 fiaskeri-inspeksjoner til havs. Dette er en nedgang på omlag 900 inspeksjoner siden 1999.

Har færre fartøy

Kystvakta er nede i en bølgedal mens man venter på leveringen av de nye kystvaktfartøyene. Det sier Steve Olsen, sjef for kystvakta i nord. I forbindelse med fiskeriovervåkninga av blant annet Barentshavet og vernesonen rundt svalbard gjennomførte kystvakta for ti år siden omlag 1900 inspeksjoner.

Nedgangen skyldes færre kystvaktbåter. Det forteller sjefen for kystvakta i nord, Steve Olsen:

– Vi har faset ut de gamle fartøyene, og dermed har vi færre fartøy nå enn tidligere. Men samtidig er kystvakten blitt mer moderne, sier han.

Mindre alvorlige saker

I år har Kystvakta i nord gått til 17 anmeldelser for brudd på fiskerilovgivningen, og 20 fartøy er blitt oppbrakt. Dette er på nivå med tallene for 2008. Det nye er at sakene kystvakta jobber med er blitt mindre grove.

– De store svartfisksakene som vi hadde for noen år siden, ser vi ikke lenger. Også de såkalte pirattrålerne er borte. Nå går det på mer vanlige fiskerisaker, som dreier seg om dumping av fisk, juks på kvote eller mangelfull rapportering.

Ser fremover

Kystvakta gjennomgår nå en kraftig modernisering. Flere nye kystvaktfartøy er under bygging, og i 2012 når opptrappinga skal være gjennomført vil kystvakta ha 15 fartøy. Kystvaktsjefen i nord mener framtida for kystvakta er lys.

– Jeg ser vedig positivt på fremtiden, vi bygger oss stadig opp, sier Olsen.