Hopp til innhold

Kryssingsspor på Søsterbekk vil koste en halv milliard kroner

To dramatiske togavsporinger gjorde at Norges mest trafikkerte jernbane var ute av drift i flere uker i år. I Nasjonal tranportplan 2025-2036 kom det fram at regjeringen foreslår å bygge nye kryssingsspor ved Søsterbekk, Katterat og Horisontalen, samt øke aksellasten fra 31 til 32,5 tonn.

Disse tiltakene mener regjeringens vil øke kapasiteten på Ofotbanen, slik at forholdene legges enda bedre til rette for malmtransporten og persontrafikken.

Men i samme plan lå det ingen konkrete midler inne til å de tre anbefalte krysningssporene på Ofotbanen.

Det forklarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) slik:

–Tiltakene er ikke er samlet i en egen effektpakke og må finansieres med midler fra potten til mindre investeringer for hvert enkelt tiltak I KVU Nord-Norgebanen estimeres investeringskostnaden for de tre kryssingssporene og ny overbygning for å øke aksellasten til å være om lag to milliarder kroner.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) har stilt spørsmål på Stortinget om hva det vil koste å etablere ett krysningsspor på Søsterbekk på Ofotbanen.

– Søsterbekk kryssingsspor er på et relativt tidlig planleggingsstadium beregnet å koste om lag 550 millioner 2024-kroner. Anslaget er usikkert, lyder svaret fra ministeren.

Søsterbekk stasjon
Foto: Njål Svingheim / Bane NOR