Hopp til innhold

Massedød bland lundefugelene

Fuglen med det karakteristiske utseendet er under stort press. For fjerde år på rad forlater lundene Røst uten å ha fått frem unger.

Lundefuglen blir fulgt nøye av forskere, men det har blitt langt færre fugler å se de siste årene.

Lunden formerer seg ikke

Tycho Anker-Nilsen, NINA

Tycho Anker-Nilsen konstaterer at det heller ikke år ble nye lunde-kull.

Foto: NINA

Bestanden er så sterkt redusert at den nå regnes som svært sårbar og er inne på lista over trueder arter. Ved den største kollonien på Røst har ikke lundene klart å få frem nye unger på fire år, og det bekymrer forskerne.

– Vi står overfor en alvorlig nedgang i bestanden av lundefuglen. Det sier seniorforsker Tycho Anker-Nilssen ved Norsk institutt for naturforskning.

Nilsen har fulgt utviklinga ved Røst siden 1981 år og ser at det blir stadig færre sjøfugl.

Siden 1979 har forskerne fulgt med utviklinga ved kystens største lundebestand. Da de startet i 1979 var det 1,5 millioner lundefugler på Røst. I dag er det bare 410.000 tilbake.

Dårlig mattilgang

Lundefuglen lever av småfisk i havet, og de siste årene har det vært dårlig tilgang på mat for sjøfuglen.

– Det er et økosystem-problem. Lundene sliter med mattilgang i hele norskehavet og så langt bort som til Island og Færøyene, sier Nilssen.

Det er totalt 1,7 millioner par lundefugler i Norge, og den største bestanden holder til ved Røst.

Antall lundefugler i Norge utgjør nesten 30 prosent av hele verdens bestand av denne fuglen.

2010 er fjerde året på rad uten nye kull av lundeunger ute på Røst, og tendensen er lik over det meste av landet.

– Det som skjer på Røst er dramatisk, fordi dette er landets største lundebestand. Der hekker en fjerdedel av de norske lundene, og når det går dårlig der betyr det veldig mye for den totale bestanden, sier Nilssen.

Nedgangen fortsetter

Det finnes enkelte unntak. I Øst-Finnmark har lunden hatt god tilgang på mat, og det har resultert i et oppsving for bestanden.

Men nedgangen ellers i landet – spesielt ute på Røst – er så stor at totalbestanden av lundefugler blir mindre i årene som kommer.

– Vi kan miste ytterligere en fjerdedel av denne bestanden, og da vil det forsvinne 100.000 flere lundepar fra Røst, sier Nilssen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.