Syk av Western-gransking

Det er to uker til Western-rapporten skal være klar og nå retter kommisjonsmedlem Kurt Bakken hard kritikk mot egen kommisjon, skriver Fiskeribladet.

Fra Western-høringen
Foto: Knut Haarvik

Bakken er dypt skuffet over det han har vært med på.

-Vi har brukt ett år på avhøre en rekke mennesker, som har hatt lite å bidra med, samtidig som heving er blitt direkte motarbeidet, sier Bakken til avisen.

Bakken ble valgt inn i kommisjonen for å representere de etterlatte. I interne diskusjoner i kommisjonen har han flere ganger blitt stående alene, ikke minst i spørsmålet om heving.

Skipperen fra Støtt spår at den kommende rapporten ikke vil fortelle noe man ikke vet fra før.

Han mener arbeidet i kommisjonen har vært preget av manglende kunnskap om havet, om fiskeriene og om båtene som driftet for 25 år siden.

 

Kranglet om heving

I følge Bakken toppet det seg på forrige møte, da man igjen diskuterte mulig heving, en diskusjon som har pågått med de etterlatte hele det siste året. Bakken ble stående alene om å kreve at vraket må opp og alle vrakdeler granske før man kunne trekke noen konklusjon.

-Jeg stiller meg uforstående til at det i det hele tatt skulle være noe diskusjonstema. Hadde dette vært en flyulykke ville jo kravet vært helt ufravikelig.

Sykmeldt

Nå har arbeidet med forliset og granskingen gått så hardt inn på Bakken at han for første gang i livet går sykmeldt.

-Vi hadde ikke behøvd å avhøre alle disse menneskene. Det er kommet fram en masse informasjon som ikke har å gjøre med essensen i saka, sier Bakken.

Savner kompetanse

Bakken savner bedre kompetanse både i kommisjonen og ute på ulykkesstedet.

- Jeg mener man må vente med hevingen til den kan foregå i den lyse årstid, og i kontrollerte former. En heving nå kan trolig ødelegge viktige bevis.

- I tillegg bør personell med etterforskningsfaglig bakgrunn være med under hevingen slik at man kan dokumentere alt på havbunnen som måtte være av interesse, sier Bakken.