KrF-veteran positiv til olja

Kristelig folkeparti-veteranen Dag Jostein Fjærvoll er positiv til oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Geo Pacific

STØTTER SEISMIKKEN: KrF-veteran Dag Jostein Fjærvoll vil ha mer kunnskap om hva som finnes på havbotn utenfor Lofoten og Vesterålen. På sikt kan det være aktuelt å åpne for oljeutvinning også i dette området, mener Fjærvoll.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Fjærvoll støtter sommerens seismikkskyting, og sier den er viktig for å få mer kunnskap.

- Dersom det blir gjort drivverdige funn, så er det aktuelt å ta olja opp, sier Fjærvoll til NRK Nordland.

Partiet hans, Kristelig folkeparti, sier derimot nei til all oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Seismikken gir kunnskap

I mange år var vesterålingen Dag Jostein Fjærvoll en av de mest markerte rikspoltikerne fra Nordland. Som statsråd og mangeårig storitngsrpesentant for sitt parti - Kristelig folkeparti. Nå kaster han seg inn i den oppheta oljedebatten:

- Oljespørsmålet er utfordrende. Jeg er av de som ikke ønsker å sette bastante stengsler mot oljevirksomhet. Sesmikken må skje skånsomt og i samarbeid med dem som bruker havet i dag. Men jeg vil gjerne vite hva som finnes på havbotn, sier Dag Jostein Fjærvoll til NRK Nordland.

Hva er det som taler for oljevirksomhet, er det arbeidsplasser og det å motvirke fraflytting?

- Det er en viktig ting. Men olje er selvfølgelig også en naturressurs, som det er viktig å ta vare på enten nå eller for framtida, sier han.

Dag Jostein Fjærvoll, KrF

Dag Jostein Fjærvoll, KrF.

Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Vil ha oljeaktivitet på sikt

Men Fjærvoll er mer utålmodig enn eget parti:

- Jeg sier ikke at oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen skal igangsettes nå, vi har tid til å vente. Men jeg er åpen for at vi på sikt kan ta opp olje også i dette området, sier Fjærvoll.

Gir ikke råd til eget parti

I 2010 kommer forvaltningsplanen for nordområdene. Og dersom seismikken viser drivverdige funn er Fjærvoll, i motsetning til eget parti, beredt til å si ja til olja:

- Jeg har ikke gitt noe råd til partiet i denne saka. KrF har jo og har hatt et klart standpunkt på dette området. Og tida vil vise hvor vi ender hen, sier Fjærvoll.

Kan ennå bli ja

62 år gamle Dag Jostein Fjærvoll er i dag ikke aktiv i politikken. Og han vokter seg vel for å opptre som en syvende far i huset. Olja vil han livel driste seg til å mene noe om:

- Dette er en gammel politikers ståsted her og nå. Så er det sånn at livet lærer oss alle noe underveis. Så det kan jo være at også andre politikere skifter standpunkt når den tid kommer, avslutter KrF-veteranen på Stokmarknes.