Ampert under rotenonbehandling

– Dyremishandling, tordner Kurt Oddekalv mot rotenonbehandlerne på Helgeland. – Du vet ikke hva du snakker om, tordner de tilbake.

Kurt Oddekalv

Kurt Oddekalv hadde møtt fram som den eneste aksjonisten og tordner mot rotenonbehandlingen av Vefsnavassdraget.

Foto: Frank Nygård / NRK

Og dermed var krangelen i gang. Eder og forbannelser rant ut av Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund, som hadde møtt fram for å aksjonere da rotenonbehandlingen av Vefsnavassdraget startet i dag.

– Dette er dyremishandling og storstilt svindel med offentlige penger og ressurser, tordnet Oddekalv. Han ga Veterinærmedisinsk Oppdragssenter (VESO), som importerer rotenon til Norge, det glatte lag.

Oddekalv hevdet at VESO har presset fram rotenon som eneste behandlingsform gjennom egne medarbeidere i Veterinærinstituttet, finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning. Og at det finnes andre alternative behandlingsformer som er langt bedre egnet.

– Verste jeg har opplevd

– Dette er det verste jeg har opplevd. Jeg er rett og slett fortvilet, og vet ikke hva jeg skal gjøre, medgir Kurt Oddekalv. Og hevder at han ikke tar feil i miljøspørsmål, og at livet i Vefsna drepes i et bedragerispill om penger.

Seksjonsleder Kjetil Skaar i Veterinærinstituttet sier han verken er forundret eller forbauset over Kurt Oddekalvs måte å reagere på.

– Bra at vi har Oddekalv

– Jeg tror det er bra at vi har Kurt Oddekal. Han er et folkets talerør. Og det er både rett og rimelig at det stilles pørsmål med det vi holder på med. Men saken er nå en gang slik, som det er med all sykdomsbekjempelse, skal man få bukt med sykdommen må man ta alt, sier Skaar.

270 tonn rotenon

Det er tre vann i tilknytning til Vefsna som nå rotetnonbehandles. Til sammen 18, 5 kvadratkilometer med et største dyp på 67 meter. 270 tonn rotenon skal ut i disse vannene for å få bukt med lakseparasitten gyrodactylus salaris.

– Til Kurt Oddekalv kritikk av VESO er det å si at vi er ikke VESO, vi er Veterinærinstituttet som utfører samfunnsoppdrag for forvaltningen. Vi gjør dette fordi myndighetene har bedt oss om det, sier Kjetil Skaar.

Tilbakeviser Oddekalvs påstander

Seniorrådgiver i Direktoratet for Naturforvaltning, Jarle Steinkjer, tilbakeviser Kurt Oddekalv sine påstander om VESO.

– Det er vi i Direktoratet som kjøper rotenon fra VESO. Det finnes ingen andre alternativer til rotenon, men vi prøver å utvikle aluminium som en alternativ behandlingsform. Foreløpug vet vi for lite om dette, sier Jarle Steinkjer.