Hopp til innhold

– Parasitten har kostet Norge fire milliarder kroner

I løpet av få dager håper Fylkesmannen i Nordland at lakseparasitten Gyrodactylus salaris er utryddet i fylket for godt. Parasitten har kostet Norge fire milliarder kroner siden 1978.

Rotenonbehandling

Arbeidet med å rotenonbehandle elvene i Nordland startet sommeren 2011.

Foto: NRK

I dag starter den andre og siste rotenonbehandlinga av Vesfna-vassdraget og elvene rundt.

Behandlingen er en av de største som er gjennomført på verdensbasis.

Formålet er å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris, som siden 1970-tallet har drept laks i elva.

Gunstig vær

– Vi har fått forberedt oss godt, vi er samlet over 100 personer her i Mosjøen. Vi har drillet og fått på plass utstyr. Over de neste to dagene gjør vi oss ferdig med selve Vefsna, og så tar vi de andre elvene over helga, sier seksjonsleder hos Fylkesmannen, Tore Vatne.

– Hvordan er forholdene?

– Det er helt annerledes enn i fjor da vi fikk en skikkelig flom og måtte vente et par dager. Men nå har vi et utrolig flott sommervær og alt ligger til rette for en vellykket behandling.

Vefsna-regionen består av ti vassdrag, ett stort (Vefsnavassdraget) og ni mindre (Fusta, Drevja, Hundåla, Dagsvikelva, Nylandselva, Ranelva, Leirelva, Halsan og Hestdalselva). Vefsna er Nordlands største vassdrag.

Tapt bestand

I 1978 ble lakseparasitten oppdaget i Vefsna-regionen for første gang.

Ved et vanlig smitteforløp vil en laksebestand være utryddet få år etter infeksjon. Gyrodactylus salaris har ført til årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner, skriver Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Bestanden i Vefsna regnes som tapt i naturen, men er bevart i genbank. De tidligere infiserte elvene i Nordland i Rana-regionen, samt Beiarelva og Lakselva er alle friskmeldt etter vellykkede rotenonbehandlinger.

– Vi har nådd en milepæl i gyrobekjempelsen når vi i løpet av høsten har rotenonbehandlet vassdragene i Vefsn inkludert innsjøene i Fustavassdraget. Da er lakseparasitten forhåpentligvis utryddet fra Nordland for godt, og vi har tatt et sjumilssteg også nasjonalt, uttaler Yngve Svarte, avdelingsdirektør i DN.

(artikkelen fortsetter under)

I dag startet norgeshistoriens største giftbehandling mot lakseparasitten gyrodaktilus salaris. Fra før er parasitten utryddet fra en rekke vassdrag i Nordland. I dag var det sideelvene til det enorme Vefsna-vassdraget som sto for tur.

– Vil drepe livet i Vefsna

Det har ikke vært full enighet om rotenonbehandling er til det beste for elvene på Helgeland.

Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddkalv, har vært rasende og mener Direktoratet for naturforvaltning lurer grunneierne ved å innføre rotenonbehandling.

– Myndighetene fortsetter med dette idiottullet, mens grunneierne står igjen som den desiderte taperen. Grunneierne forstår ikke at elva kan bli stengt i 20 år, mens de venter på at direktoratet skal finne en ny metode for å løse problemene, sa Oddekalv til NRK.no i fjor sommer.

Vil sette ut fisk

DN var helt uenig med Oddekalv.

– Hvor Oddekalv har de tallene fra har jeg ingen anelse om. Etter behandlingen vil vi sette ut fisk, og i den perioden er det viktig med begrenset fiske, slik at vi får sikret bestanden. Etter fem år håper vi at vassdragene skal kunne friskmeldes og at fisket kan gjennopptas, sier Helge Dyrendal i Direktoratet for naturforvaltning.

Oddekalv mener naturen selv burde få rydde opp.

– Får elvene være i fred og vi lar arter blir resistente, kan vi avle videre med disse laksene. Vi står overfor en økologisk katastrofe der rontenon brukes, fastslår han.

Video Kurt Oddekalv stinket ut fiskerimesse

Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddkalv.

Foto: Nyhetsspiller