Kraftig økning av vågehval

Det er rundt 150.000 vågehvaler i norske farvann, en økning på 50 prosent fra 2013. Trolig skyldes det flere hvaler i norske havområder og ikke vekst i bestanden, viser en rapport fra sjøpattedyrutvalget i Havforskningsinstituttet. Vågehval er den eneste hvalbestanden det drives fangst på i Norge. Utvalget foreslår følgende kvote for den norske vågehvalfangsten i 2022: 917 dyr fordelt på fem ulike forvaltningsområder, inkludert Jan Mayen. (NTB)

Vågekval spiser 100kg makrell
Grafikk: Egil Ursin