Hopp til innhold

Kommunist kåret til tidenes lokalpolitiker i Nordland

Magne Mortensen er kåret til tidenes lokalpolitiker i Nordland. Mortensen var medlem av Norges Kommunistiske Parti og er husket som en person med et åpent sinn og en god lytter.

Kringkastingssjef Torolf Elster, distriktssjef Harry Westrheim, programsekretær Magne Mortensen

Magne Mortensen (til høyre) satt i kommunestyret i Narvik i 51 år. Han jobbet også som journalist i NRK i en årrekke. Her er han fra åpningen av NRKs distriktskontor i Narvik i 1978 sammen med Kringkastingssjef Torolf Elster (til venstre) og distriktssjef Harry Westrheim (midten).

Foto: NRK

Ti personer var nominert til finalerunden i kåringen over tidenes politiker i Nordland. Det har opp til innbyggerne i Nordland å stemme fram sin favoritt.

Da fristen for å stemme på sin kandidat gikk ut søndag 8.september, var det klart at Magne Mortensen fra Narvik fikk flest stemmer.

Magne Mortensen ble født i 1926 og vokste opp i trange kår.

Han utviklet tidlig et sterkt engasjement for enkeltmennesker og rettferdighet. Som 20-åring meldte han seg inn i Norges Kommunistiske Parti. Der ble han til døde som 72-åring.

Godt likt

Magne Mortensen

Magne Mortensen er kåret til tidenes lokalpolitiker. Han satt 51 år som kommunestyrerepresentant i Narvik.

Foto: Ofotens Tidene

Det politiske engasjementet som ble dannet som ung, varte hele livet.

Mortensen var kommunestyrerepresentant i Narvik i 51 år – fra 1947 og fram til sin død i 1998.

Han var godt likt, også av de som ikke nødvendigvis delte alle politiske synspunkt. Det har blitt sagt at han var en god lytter og møtte alle med et åpent sinn.

– Magne Mortensen hadde en fantastisk kontaktflate, som snakket med all slags folk og fikk med seg det som skjedd både høyt og lavt i Narvik, sier Kari Karstensen som har sittet i i juryen og også jobbet med Mortensen på 90-tallet.

– Han sa fra når han opplevde urettferdighet og tok gjerne opp saker på vegne av enkeltmennesker – både i bystyret og også som journalist. Denne nærkontakten med folk ga ham en helt spesiell posisjon i lokalsamfunnet. Folk stemte på personen Magne Mortensen og ikke på Norges Kommunistiske parti,

Ved siste kommunevalg var han den i Narvik med flest personlige stemmer, til tross for at partiet hans var lite og etter hvert marginalisert.

– Det var idealismen og ønsket om å stå opp for de svake i samfunnet og utfordre makta som drev ham. Han fikk ingen bru eller vei som monument etter seg, og heller ingen høye posisjoner. Han kunne ha skiftet fra NKP til Arbeiderpartiet og kanskje blitt ordfører. Men Magne var trofast mot sine idealer – og mot folk i Narvik.

Mortensen var også journalist for blant andre NRK Nordland. I 19 år var han en kjent og kjær radiostemme fra Narvik.

Politikk og industri på 1950-tallet

Norges kommunistiske parti er et promilleparti i dag, men rett etter andre verdenskrig fikk NKP opp mot 10 % av stemmene i stortingsvalg. NKP ble dannet i 1923 ved at medlemmer i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet brøt ut og stiftet sitt eget parti.

Foto: NRK
Undergrunnsavisen «Alt for Norge» ble utgitt av sentralkomiteen i Norges kommunistiske parti (NKP) i

Undergrunnsavisen «Alt for Norge» ble utgitt av sentralkomiteen i Norges kommunistiske parti (NKP) i 1944 og 1945. Den utkom i 1944 hver 14. dag. Opplaget var mellom 10 000 og 30 000 eksemplarer. Men de illegale avisene sirkulerte mellom folk, så kanskje var det så mange som 100 000 som på det meste leste den.

Foto: Wikimedia Commons
Promo for kåringen av tidenes lokalpolitiker i Nordland

Finalistene i tidenes lokalpolitiker i Nordland.