Hopp til innhold

Hvem er tidenes lokalpolitiker i Nordland?

Juryen har plukket ut noen av Nordlands mest trofaste tjenere i politikken. Hvem mener du fortjener tittelen tidenes lokalpolitiker i Nordland? Gi din stemme.

Promo for kåringen av tidenes lokalpolitiker i Nordland

Promo for kåringen av tidenes lokalpolitiker i Nordland

En jury har på vegne av NRK Nordland valgt ut 10 kandidater til den prestisjefylte kåringen.

De utvalgte er 10 politikere som har satt sitt preg på Nordland etter andre verdenskrig.

Juryen består av fylkesmann i Nordland Tom Cato Karlsen, tidligere redaktør og journalist Kari Karstensen, og professor Steinar Aas fra Nord universitet.

Gi din stemme nederst. Frist for å stemme er søndag 8. september, og vinneren kåres på valgdagen 9. september.

Kari Karstensen sier juryen har lagt vekt på det lokale, spesielt i lys av årets valg.

– I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget mener vi det er spesielt viktig å trekke fram politikere som har gjort en innsats i lokale verv. I tillegg tror vi de rene lokalpolitikerne ville vært sjanseløse dersom de skal konkurrere mot rikskjendiser.

Hun sier hele Nordland er representert, og at det er et bredt utvalg kandidater.

– Ettersom lista speiler Nordlands politiske historie, er det imidlertid en klar overvekt av menn og av kandidater fra Arbeiderpartiet.

Under følger de nominerte, samt juryens begrunnelse.

Kommentarer til kåringen? Send e-post til nordland@nrk.no.

Sigbjørn Eriksen, Rana/Nordland, Ap (1936-)

Sigbjørn Eriksen

Sigbjørn Eriksen.

Foto: Ola Helness / NRK

Fylkesordfører 1984-1995, medlem av fylkestinget 1964-1995, Rana kommunestyre 1963-1975, varaordfører 1968–1975.

Eriksen preget den moderne fylkeskommunen og utviklingen av institusjoner i Nordland.

Spilte en viktig rolle for etableringen av Barentsregionen og samarbeid med Russland både for fylkeskommunen og andre Nordlandskommuner og -institusjoner.

I tillegg var han en pådriver for å samle kraftselskapene i Nordland. han fikk politisk gjennomslag for Skulpturlandskap Nordland.

Konrad Fjellgård, Meløy, Høyre (1926–2005)

Konrad Fjellgård

Konrad Fjellgård.

Foto: Nordlandsmuseet

Ordfører Meløy 1976-1992, totalt 31 år i kommunestyre og formannskap.

Fjellgård var pådriver for utbygging av Kystriksveien og ferjefrie forbindelser.

Han fikk gjennomslag for Svartistunnelen og en avtale med Statkraft om finansiering og lokal aktivitet.

Fjellgård var en tilrettelegger for oppdrettsnæringa, første leder av Salten regionråd, og engasjert i samarbeid på tvers av kommune- og partigrenser.

Arnt Frode Jensen, Herøy, Ap (1953-)

Herøy ordfører

Arnt Frode Jensen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ordfører i Herøy 1987–1999 og 2003–2019.

Har sittet i kommunestyret sammenhengende siden 1984.

Gjennom karrieren har Jensen sikret Arbeiderpartiet rent flertall hele syv ganger, inkludert 65,2 % oppslutning i 2015.

Han har også erfaring som fylkespolitiker og som politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet.

Juryen legger vekt på han mange gjennomslag for nye samferdselsløsninger til øysamfunnet, større kommunale utbygginger og store investeringer fra oppdrettsnæringa.

Sara Johannesen, Bodø, Ap (1922–2018)

Sara Johannesen og kirkeverge Jan Stavrum foran krematoriet i Bodø.

Sara Johannesen.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Medlem av Bodø bystyre og formannskapet 1968–1971 og 1976–1992.

Totalt tre perioder i fylkestinget.

Johannesen var en pådriver for sosiale saker, likestilling, barnehager, eldrepolitikk, ungdom og kultur.

I 1972 ble hun valgt inn i Nordland fylkesting som eneste kvinne blant 64 menn. Senere ledet hun Eldrerådet.

Hun var aktiv i samfunnsdebatten fram til hun døde 96 år gammel i 2018.

Magne Mortensen, Narvik, NKP (1926–1998)

Magne Mortensen

Magne Mortensen.

Foto: Ofotens Tidene

Kommunestyrerepresentant i Narvik i 51 år – fra 1947 og fram til sin død i 1998. Fylkestingsrepresentant 1980–1987.

Ved siste kommunevalg var han den i Narvik med flest personlige stemmer, til tross for at partiet hans var lite og etter hvert marginalisert.

Han tok opp saker på vegne av enkeltpersoner og brant for rettferdighet.

Medlem av Norges Kommunistiske Parti fra han var 20 år gammel til sin død.

Håkon M. Pettersen, Fauske, Venstre (1933–2008)

Håkon M. Pettersen fra Fauske

Håkon M. Pettersen.

Foto: Alexander Aleksashin / NRK

Fylkestingsrepresentant 1975–1999. Fauske kommunestyre 1995–2008.

Pettersen var pådriver for realisering av Valnesfjord helsesportsenter, Arran lulesamiske senter og veien til Kjøpsvik.

Han engasjerte seg for funksjonshemmedes rettigheter og i miljøsaker, blant annet Sellafieldsaksjonen.

Alf Ivar Samuelsen, Flakstad, Senterpartiet (1942–2014)

Alf Ivar Samuelsen

Alf Ivar Samuelsen.

Foto: Jørn Grønlund

Fylkesordfører Nordland 1995-1999, totalt 12 år i fylkestinget, hvorav en periode som fylkesråd for samferdsel.

Flakstad kommunestyre fra 1975, ordfører 1986–1987. Stortingsrepresentant 2005–2009.

Lyktes med å etablere et bredt borgerlig samarbeid og var brobygger på tvers av partigrensene.

Han fikk sin del av æren for realiseringen av Lofast – Lofotens fastlandsforbindelse.

Bjørg Simonsen, Rana, Ap (1937-)

Bjørg Simonsen

Bjørg Simonsen.

Foto: Øyvind Bratt / Rana Blad

Ordfører i Rana 1976-1985, formannskapsmedlem fra 1968, og gjorde også comeback i kommunepolitikken i 2007.

Simonsen barrierer da hun ble første kvinnelige ordfører i industrikommunen Rana, og ledet kommunen inn i en krevende omstillingstid.

I tillegg var hun statssekretær i Samferdselsdepartementet i perioden 1988-1989, og ble senere Nasjonalbibliotekets første direktør.

Petter Reinsnes, Sortland, Ap (1904–1976)

Petter Carl Reinsnes

Petter Reinsnes, ofte kalt P.C. gikk fra ordfører i Sortland til Stortinget.

Foto: Stortinget.no

Ordfører i Sortland 1934–1939 og 1961-1976, totalt 45 år i kommunepolitikken (minus krigsårene, da han måtte flykte).

Petter Carl Reinsnes (ofte kalt P.C.) var fylkestingsrepresentant 1945-1971, hvorav fem år som fylkesvaraordfører og ett år som fylkesordfører. (1957-1965).

Han var viktig i en rekke saker. Blant annet som initiativtaker for å knytte Vesterålen sammen med bruer.

I tillegg var han viktig for etableringen av Kleiva landbruksskole og Skagen flyplass.

Haakon O. Wika, Vega, Ap (1899–1981)

Haakon O. Wika

Haakon O. Wika.

Foto: Stortinget.no

Ordfører Vega 1948-1965, totalt 36 år som kommunestyremedlem. Fylkesordfører 1963-. Stortingsrepresentant 1937–1949.

Wika lanserte i sin tid Nordlandsbåten som fylkesvåpen for Nordland.

Senere i livet fikk han fylkeskulturprisen for sitt arbeid som lokalhistoriker.

Han stor bak bygdebøker og andre lokalhistoriske verk.