Hopp til innhold

Flere kommuner vil ha tilbakebetalt millioner fra barnehager

Under barnehagestreiken betalte en rekke kommuner ut mange millioner til private barnehager som holdt stengt. Nå varsler flere at de vil ha pengene tilbake.

nRQ3yX4MgKk

Streiken i de private barnehagene varte i fem uker, før partene kom til enighet 16. november.

Foto: Gorm Kallestad

Bodø, Oslo, Kristiansand, Oslo og Trondheim er bare noen av kommunene som ble rammet av barnehagestreiken.

Til tross for at barnehager holdt stengt fikk barnehagene utbetalt millioner i tilskudd fra kommunene.

Nå varsler flere kommuner at de vil ha pengene tilbakebetalt.

Stavanger kommune er først ut og ser for seg å få tilbake i underkant av 8 millioner kroner.

Men PBL svarer med at kommunene ikke har hjemmel til å kreve å få pengene tilbake.

Vil ikke gi tilskudd til lønn som ikke ble utbetalt

I løpet av streiken ble disse kommunene rammet:

Bodø, Bærum, Bømlo, Eidsvoll, Halden, Karmøy, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Trondheim, Tønsberg, Ullensaker, Øygarden, Ålesund og Bergen.

Til nå har tilskuddene løpt som normalt.

Men nå går Stavanger kommune inn for å få tilskuddene avkortet.

– Vi skal gå i dialog med hver enkelt barnehage for å få klarhet i hva de sparte i lønn på bakgrunn av hvem som var tatt ut i streik og omfanget.

Det sier avdelingssjef med ansvar for barnehagemyndighet i Stavanger kommune, Kjersti Lothe Dahl.

Kjersti Lothe Dahl

Kjersti Lothe Dahl er avdelingssjef med ansvar for barnehagene i Stavanger kommune.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det skal reduseres med de faktiske innsparte lønnsmidlene. Husleie, strøm, drift av bygg og lønn til ansatte skal ikke være med i beregningene for trekk i tilskudd.

Dahl forklarer at det enten vil bli trekk i fremtidige tilskudd eller tilbakebetalinger av det barnehagene allerede har fått.

PBL reagerer sterkt

Private barnehagers landsforbund (PBL) reagerer sterkt på at kommuner nå ønsker å få tilbakebetalt penger.

– Vi oppfatter det som et forsøk på utidig politisk innblanding i en lovlig konflikt. Kommunene har ingen lovhjemmel til å foreta et slikt grep, svarer direktør for kommunikasjon Marius Iversen.

Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i PBL

Marius Iversen er kommunikasjonsdirektør i Private barnehagers landsforbund (PBL).

Foto: Barbro Andersen / NRK

De mener at dette skaper en stor usikkerhet i mange private barnehager i Norge.

– At noen nå forsøker å konstruere et grunnlag for å gjøre et slikt grep med tilbakevirkende kraft, viser at viljen til ramme private barnehager er sterkere enn viljen til å følge loven.

Han sier private barnehager får tilskudd for langsiktig drift og barnehagetilbud.

– Ikke tilskudd fra time til time, dag til dag eller uke til uke.

Mener de har hjemmel i loven

Men i Stavanger mener Lothe Dahl at de har nettopp loven i ryggen når de nå vil ha tilbakebetalt penger.

– Vår vurdering er at vi har hjemmel til det. Skulle det vise seg å være en feiltolkning så får vi ta det til etterretning. Den juridiske uenigheten i denne situasjonen bør avklares, både for vår del, men også for andre kommuner, private barnehager og for fremtidige situasjoners del.

Les også Reagerer på tilskudd under streiken

Mette Nord, Fagforbundet.

Stavanger kommune vil spare mellom 7 og 8 millioner kroner på å få tilbakebetalt eller trekke i fremtidige tilskudd.

– Det er ikke budsjettbeløpet som er viktig for Stavanger kommune, men at barnehagene ikke har levert barnehagetilbud.

Lothe Dahl sier deres vurdering er basert på det generelle regelverket om tilskudd, jf. barnehageloven paragraf 19 og brev fra Kunnskapsdepartementet til KS.

Oslo: – Har ikke lovhjemmel

I hovedstaden mener byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, at kommunene bør få tilbakebetalt deler av tilskuddet som er gitt private barnehager.

– Men kommunen har ingen klar myndighet i loven til å stoppe eller redusere tilskuddene dersom barnehagene er stengt på grunn av streik, sier hun og legger til:

– Uten en klar lovhjemmel kan vi ikke se at vi kan kreve penger nå.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Byråden er likevel klar på at barnehagestreiken har «avslørt et alvorlig hull i reguleringen av private barnehager».

Nå spiller hun ballen over til staten og Utdanningsdirektoratet som i fjor overtok tilsynet for regnskapene i private barnehager fra kommunene.

– Når barnehagenes regnskap for 2022 er klare, må Utdanningsdirektoratet gjennomføre tilsyn og sørge for at alle barnehager som har hatt uforholdsmessig lave personalkostnader på grunn av streiken, må betale tilskuddene tilbake til kommunene.

– Slik kan vi sikre at pengene ikke ender i lommene på eierne av private barnehager.

Ikke oversikt

Til NRK sier PBL at de ikke har oversikt over hvor mye penger som er spart på lønn som følge av streiken.

Og på spørsmål om de private barnehagene har hatt overskudd etter streiken, viser Iversen til at økonomien i hele 2022 er svært anstrengt.

Den siste uken har Statistisk sentralbyrå publisert ferske tall fra barnehagesektoren.

De viser blant annet at i perioden fra 2016 til 2020 hadde sju av ti private barnehager et positivt årsresultat.

Les også Streikerammede foreldre startet egen barnehage

Barnehagestreik 2022

I 2021 viste regnskapstallene at seks av ti barnehager gikk med overskudd – dersom man holder enkeltpersonforetakene utenfor regnestykket.

– Etter det har barnehagene måttet tåle store tilskuddskutt og betydelig høyere lønns- og prisvekst enn det som lå til grunn for beregningen av tilskudd for 2022, sier Iversen i PBL.

– Derfor er det mange private barnehager som nå kjemper for tilværelsen, dessverre setter dette mange gode og populære tilbud i fare, legger han til.

Tom barnehage Bodø

I høst har flere private barnehager, som denne i Bodø, vært tomme som følge av streiken.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Flere kommuner i tenkeboksen

NRK har spurt en rekke kommuner om hvorvidt de har tenkt å stille krav til de private barnehagene om å få tilbakebetalt støtte.

I Halden sier kommunedirektør Roar Vevelstad at dette er noe de vurderer, og vil orientere kommunestyret hva de lander på.

I Trondheim sier oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen at kommunedirektøren forbereder en sak til formannskapet med en vurdering av grunnlaget for en eventuell avkorting av tilskuddet.

Det samme svarer kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro i Karmøy kommune.

I Sandnes kommune svarer kommunikasjonssjef Ole Jørgen Alstadsæter at man foreløpig ikke har tatt stilling til spørsmålet, men regner med at det tas en avgjørelse tidlig i neste uke.

Margareth Langebro

Kommunikasjonssjef Margareth H. Langebro i Karmøy sier kommunen forbereder en sak til politikerne på spørsmålet om man skal kreve penger tilbakebetalt fra private barnehager som har vært rammet av streik.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK