Hopp til innhold

Jubler for forslag om verneplikt for jenter

Forsvarsminister Espen Barth Eide ønsker å innføre allmenn verneplikt for jenter i Norge. – På tide, sier Eivind Solberg, leder i Befalets Fellesorganisasjon.

Mathilde Harstad og Tina Mikkelsen

Mathilde Harstad og Tina Mikkelsen jubler for et mulig forslag om allmenn verneplikt for jenter.

Foto: Johannes Børstad / NRK

Dermed kan Norge bli det første landet i Norden som innfører allmenn verneplikt for kvinner. Tidligere har land som Israel og Kina innført det.

– Vi må ha en diskusjon om tiden er kommet for å diskutere verneplikt for begge kjønn. Jeg personlig mener det er det, men jeg legger ikke forslaget på bordet før vi er enig, sier Barth Eide.

Espen Barth Eide

Forsvarsminister Espen Barth Eide åpner for diskusjon omkring verneplikt for begge kjønn.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

Eide mener systemet man har i dag funker bra, men han håper likevel på å forbedre situasjonen for jenter i forsvaret.

– Storsamfunnet sier til unge menn at er du dyktig nok, skal du avtjene verneplikt. Til unge kvinner sier vi at du er velkommen, men vi må ikke ha deg. Vi har nå i to hundre år praktisert en radikal kjønnskvotering som har valgt ut menn. Det skaper at menn har blitt dyktigere til å rekruttere andre menn og ser etter kandidater som er like seg selv . Jeg mener at skal vi bli en mer moderne likestilt arbeidsplass, må vi ta dikusjonen.

– En kjempemulighet for jenter

– Førstegangstjenesten er en kjempemulighet, så det at jenter kanskje får allmenn verneplikt er bare bra. Det er et veldig fint år der vi lærer mye, sier seksjonsleder i luftforsvaret i Bodø, Tina Mikkelsen.

Mikkelsen er storfornøyd med det mulige forslaget fra statsråden, og mener jentene kan være til stor hjelp for gutta i forsvaret.

– Vi kan tenke annerledes og se nye løsninger på ting. Det er også veldig bra for miljøet med oss som jobber i forsvaret, sier hun.

Befal ved Bodin Leir, Mathilde Harstad, jubler også for forslaget.

– Det er en bra mulighet for jenter. Man bidrar til et annerledes miljø. Gutter og jenter utfyller hverandre på forskjellige områder, og derfor er det viktig å få flere jenter inn i forsvaret.

– Ville ikke vært forsvaret foruten

Line Kleppe

Line Kleppe mener jenter er bedre med småpjusk, mens guttene er bedre med grovarbeid.

Foto: Johannes Børstad / NRK
Brynjar Stordal

Brynjar Stordal mener dette er viktig for norsk likestilling.

Foto: Johannes Børstad / NRK
Eivind Solberg er leder i BFO.

– Dette er det store, gode tiltaket, sier Eivind Solberg, leder i BFO.

Foto: BFO

Line Kleppe jobber ved utskytning innenfor luftvern. Hun mener det er viktig for likestillingen at jenter får inn i forsvaret.

– Det er en stor utfordring for jenter rent fysisk, men vi kan veldig mye. Jenter er vel tradisjonelt bedre med småpjusk, mens guttene tar grovarbeidet. Så vi jenter har absolutt noe å bidra med, sier Kleppe.

Hun er veldig glad for at hun valgte å jobbe i forsvaret, og anbefaler andre jenter å gjøre det samme.

– Jeg trives veldig bra. Guttene er fornøyd med å ha jentene her og vi er veldig glad for å være her. Jeg ville ikke vært dette foruten, sier Line Kleppe.

Naturlig steg i retning likestilling

Presse- og informasjonsoffiser for Luftforsvaret i Nord-Norge, Brynjar Stordal, forteller at jentene i hans hær vurderes etter hvordan de presterer i jobben, og at de som klarer seg godt får gode tilbakemeldinger.

– Når Norge er fremst i verden på likestilling føler jeg dette er et naturlig steg, sier Stordal.

Han mener at det faktum at kvinner og menn har like rettigheter og plikter ellers i samfunnet, viser til at det er på høy tid med likestilling også i verneplikten.

– Det som er viktig er at hver person blir behandlet som en enkeltperson, og da klarer man seg godt uten å skille mellom kjønn. Jentene i hæren får prøvd seg på andre måter enn i samfunnet ellers.

På høy tid med allmenn verneplikt

– Det har vært en ambisjon lenge å øke kvinneandelen i forsvaret, og da mener jeg dette er det store, gode tiltaket, sier leder i Befalets Fellesorganisasjon, Eivind Solberg.

Solberg mener det allerede burde eksistert allmenn verneplikt i Norge.

– Jeg opplever at diskusjonen omkring allmenn verneplikt for kvinner er helt i tråd med all annen politisk vilje i forhold til å etterspørre og å faktisk ta tydelige grep med hensyn til likestilling i landet, sier Eivind Solberg.