Jordmødre krever bedre beskyttelse av gravide i jobb: – Dagens regler går ikke langt nok

Etter at en nyfødt baby ble koronasmittet i mors liv, krever Jordmorforbundet strengere tiltak for å beskytte gravide i arbeidslivet.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF og gravide Siri Berg-Hanssen Storøy i Sandnessjøen

BEKYMRET: – Jeg prøver være litt mer forsiktig både på jobb og privat, sier gravide Siri Berg-Hanssen Storøy (t.h.) Her sammen med Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Denne uka ble covid-19 påvist hos et nyfødt baby ved Universitetssykehuset i Skåne.

Det spesielle er at spedbarnet trolig ble smittet i mors liv, skriver Aftonbladet, som siterer Dagens Medicin.

Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder i Jordmorforbundet, kjenner til ett tidligere tilfelle hvor et barn ble smittet i mors liv. Det skjedde i Storbritannia.

– Tidligere har man antatt at viruset ikke smittet i mors liv. Men nå kjenner vi til to tilfeller, som viser det motsatte.

Gravide Siri Berg-Hanssen Storøy har fått med seg at en nyfødt baby kan ha blitt koronasmittet i mors liv.

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på det, men det er klart man blir urolig. Selv om spedbarnet ikke har symptomer, vet man lite om mulige senskader.

Hun jobber innen psykiatrien, en arbeidsplass hvor man normalt kommer i kontakt med mange pasienter.

Storøy sier hun heldigvis har en arbeidsgiver som tilrettelegger for henne.

Den nye kunnskapen om hvordan koronaviruset smitter gjør at Jordmorforbundet nå etterlyser et større ansvar for å ivareta og skjerme gravide arbeidstakere.

Får bekymringsmeldinger

Hanne Charlotte Schjelderup forteller at jordmødre over hele landet rapporterer om gravide som opplever at de ikke blir tilstrekkelig skjermet mot potensiell koronasmitte på jobb.

– Vi ser at rådene fra Folkehelseinstituttet tolkes ulikt. Det er uheldig. Arbeidsgivere har et etisk ansvar, og vi advarer mot å sette gravides helse i spill.

Jordmorforbundet mener gravide må beskyttes ekstra ut ifra et føre-var prinsipp.

– Vi er veldig glad for at svært mange gravide står i jobb og gjør sitt ytterste. Men samtidig skal de vernes. I ytterste konsekvens må det vurderes sykemelding av den gravide dersom arbeidsgiver ikke stiller opp med tilstrekkelig vern mot smitte på arbeid, sier hun.

Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup.

– Gravide må vernes. Enten de jobber i butikk eller med pasienter, sier Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder i Jordmorforbundet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Koronaviruset er nytt og det er gjort relativt lite forskning på risiko for gravide og nyfødte.

– Gravide har nedsatt immunforsvar og tidligere epidemier har vist gravide er mer sårbare overfor luftveisinfeksjoner og lungebetennelser. Ved svineinfluensaen og SARS-epidemien ble gravide rammet betydelig hardere enn normalbefolkningen.

Jordmorlederen viser også til en fersk britisk studie som ifølge henne har ført til en oppfordring om at de gravide må skjermes tilstrekkelig mot smitte:

Etter innspill fra Legeforeningen og Jordmorforbundet oppdaterte Folkehelseinstituttet sine råd for helsepersonell som er gravide tidligere i sommer.

Men rådene gjelder først og fremst helsearbeidere. Rådene kunne også med fordel vært tydeligere enn i dag, når det står at det skal «tilrettelegges så langt det er mulig», ifølge Jordmorforbundet.

– Det er uheldig når arbeidsgiver i dag kan tolk reglene dit hen at de selv kan avgjøre om de vil tilrettelegge.

Hun mener rådene må bli enda tydeligere. Og ikke til å misforstå, verken av fagmiljøene eller arbeidsgivere. I dag er det mye diskusjon rundt dette.

– Resultatet er at de gravide blir stående i en unødvendig skvis, sier Schjelderup.

NHO: – Forholder seg til FHI

Daniel Helgesen, advokat i NHO Nordland.

Daniel Helgesen er advokat i NHO.

Foto: Martin Giæver / NRK

Ifølge Helse Norge sin informasjon til gravide så er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med koronaviruset, og gravide står heller ikke på lista over risikogrupper.

Advokat Daniel Helgesen i NHO Nordland sier at han forstår at gravide arbeidstakere kan oppleve økt bekymring nå som smittetallene øker.

Men at NHO forholder seg til rådene som FHI gir.

– I FHIs oversikt er ikke gravide oppført som risikogruppe. Rådene herfra er at man skal følge de samme rådene som i den øvrige befolkningen. Det må være opp til hver enkelt bedrift å tilrettelegge så godt man kan. Dersom det er spesielle grunner for å få ekstra tilrettelegging, bør arbeidsgiver kunne strekke seg lenger. Men det er grenser, sier Helgesen.

Status Norge

Sist oppdatert: 29.10.2020
1 835
Siste uke
47
Innlagt
281
Døde