NRK Meny
Normal

Isfront om Kabelvåg-skole

Ble kommuneleldelsen i Vågan informert om at Kabelvåg videregående skole legges ned?

Hugo Bjørnstad

- Vågan kommune kjente ikke til planene om å legge ned og flytte Kabelvåg videregående skole, sa Vågan-ordfører Hugo Bjørnstad (Ap)

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

- Vågan kommune kjente ikke til planene om å legge ned og flytte Kabelvåg videregående skole, sa Vågan-ordfører Hugo Bjørnstad (Ap) og rådmann Rolf G. Nicolaisen på en pressekonferanse i Svolvær tirsdag.

Tøff ordbruk

- Klossete, amatørmassig, forbannet, forsøk på manipulering, fabrikerte referater... På pressekonferansen kom responsen på fungerende fylkesrådsleder Rofl Knophs anklager fra dagen før.

Rolf Knoph

HVEM VISSTE HVA? Fungerende fylkesrådsleder Rolf Knoph (SV).

Foto: Nordland SV

- Kommunen reagerer særlig sterkt på at Knoph bruker et kladdenotat fra møte 3. mai 2007 utarbeidet av en ukjent, og med innkopiert signaturer til bl.a. ordfører og rådmann, som bevis på at fylkeskommunen har involvert Vågan kommune i sammenslåing-prosessen. Dette kladdenotatet har Vågan kommune aldri tidligere sett, og er en manipulering av dokumentasjon fra et møte, sier Bjørnstad.

Intensjonsavtale

Ordføreren og rådmannen reagerer også på det de kaller beskyldninger fra Knoph kommer i NRK mandag, samt på på fylkeskommunens hjemmeside.

- Det eneste formelle Vågan kommune har er en intensjonsavtale om makebytte mellom Vågan kommune og Fylkeskommunen der det presiseres at avtalen utelukkende omhandler en eventuell samordning av skolene i Svolvær, hevder Bjørnstad og Nicolaisen.

- Mottok aldri forslag

Den politiske og administrative ledelsen står fast på at Vågan kommune ikke er tatt med i prosessen om samlokalisering av de videregående skoler i kommunen.

- Vågan har ikke engang mottatt fylkesrådets forslag til sammenslåing som høringsinstans foran fylkestingets behandling i desember, sier Bjørnstad.

Han sier Vågan kommunepå eget initiativ sendte en politisk uttalelse til fylkestinget. Denne uttalelsen ble ikke tatt til følge.

- Det foreligger ikke ett eneste notat eller brev fra den politiske eller administrative ledelsen i fylkeskommunen til Vågan kommune om denne sammenslåingen. Heller ikke referater fra møtet, sier ordføreren.

- Klossete

- Fylket har opptrådt både klossete og amatørmessig, sier  Vågan-rådmann Rolf G. Nicolaisen.

Nå skal fylkeskommunen og Vågan kommune ha et møte neste uke for å diskutere saken.