Hopp til innhold

10 milliarder mer til kommunene

Kommunene trenger et solid løft de neste fire årene. 10 milliarder kroner er en god start, mener Rødt.

Ingeborg Steinholt

Ingeborg Steinholt er toppkandidaten for Rødt i Nordland. Hun vil kjempe mot olje og gass, samt mer penger til kommunene.

Foto: Ingar Haug Steinholt

– Kommunene er sultefora, og har knapt nok råd til å oppfylle sine forpliktelser overfor innbyggerne sine. Det må stoppe! Norge er verdens rikeste land, og vi kan ikke være bekjent så dårlige skoler, sykehjem og generell infrastruktur som vi sliter med! Derfor må kommuneøkonomien bedres betraktelig, med 10 milliarder kroner som en start.

Det sier Rødts toppkandidat fra Nordland, Ingeborg Steinholt.

Hurtigtog i nord

Partiet Rødt vil ha tøffere satsing på kollektivtransport i Norge. Blant annet vil de realisere Nordnorge-banen og ha hurtigtog mellom Trondheim og Bodø

– En reell Nordnorge-bane vil kunne avlaste veiene i nord, og mye av godset som i dag går langs vei vil kunne komme over på bane. Utbygging av høyhastighetsbane vil også kunne lette mye av flytrafikken. Hvis en tur med tog mellom Bodø og Trondheim hadde tatt 2-3 timer, ikke 8-10, så ville det å ta toget ha blitt et mye mer realistisk alternativ for folk, sier Ingeborg Steinholt.

Ta vare på merkevaren

Rødt frykter at olje- og gassvirksomhet kan skade et av Norges viktigste merkevarer. Det vil Steinholt kjempe mot.

– Oljebransjen bør holdes borte fra Lofoten og Vesterålen. Dette er utrolig sårbare områder som ikke burde utsettes for de eventuelle truslene oljeboring vil representere. Fiskeriene er Norges nest største eksportartikkel. Ved åpne Lofoten og Vesterålen risikerer man ikke bare at fisken kommer til å bli skadelidende ved eventuelle oljesølulykker, men også merkevaren som kommer fra Lofoten og Vesterålen, som profilerer fiskeproduktene som reine og naturlige, vil få en real knekk, frykter hun.

– Vi mener at Stortinget bør begynne å sette miljøverndepartementet framfor oljedepartementet, fortsetter Steinholt.

Mer fornybar energi

Sokkelen utenfor Nordland har olje- og gassreserver som er interessante for oljeselskapene. Men det ligger også et stort potensial i fornybar energi, mener Rødt-kandidaten.

– Hvis jeg må velge kun én sak som vil bli viktig i Nordland blir det derfor å legge til rette for ny næringsutvikling, særlig innenfor fornybar energi. Ved å bruke statlige midler på å opprette og forske på denne typen energi vil Nordland kunne bli et foregangsfylke innenfor utvikling av framtidsretta industri og energi. Dermed vil vi både kunne utvikle kompetanse, arbeidsplasser og ny forskning her i fylket, slår Steinholt fast.

Ung og erfaren

Ingeborg Steinholt har allerede fartstid innenfor politikken. Som 20-åring ble hun sentralstyremedlem i Rød Ungdom, og som 21-åring ble hun valgt inn på fylkestinget i Nordland for Rødt.

– Etter å ha jobba med ungdomspolitikk i Rød Ungdom i mange år var det naturlig for meg å begynne å jobbe med Rødt. Jeg valgte å engasjere meg i RU og Rødt på grunn av den helhetlige politikken. Rødt fører en politikk som er prinsippfast. Vi er selvfølgelig med på diskusjoner, og jobber løsningsorientert, men vi kommer ikke til å selge noen av våre prinsipper mot makt. Vi vil for eksempel aldri gå bort fra å være mot krigen i Afghanistan eller mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen, i bytte mot regjeringsmakt. Sånn fungerer ikke vi, slår hun klart fast.

Allianser utenfor Stortinget

Den politiske kampen om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen hardner til. Ingeborg Steinholt og Rødt vil kjempe hardt for å forhindre at det settes igang med leting og utvinning av olje og gass.

– Våre viktigste samarbeidspartnere sitter ikke på Stortinget. Det er de organisasjonene som jobber rundt om i norge for at folk skal få det bedre. Vi skal sørge for at folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen skal bli hørt. Og vi skal sørge for at motstanderne mot krigen i Afghanistan skal få en klar stemme på stortinget.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Rødt ønsker seg en regjering som er så langt unna Siv Jensen og hennes politikk som du kan komme. Når det er sagt, vil vi aldri støtte noen regjering betingelsesløst i alle spørsmål. Vi kommer til å sette krav om vi skal støtte ei rødgrønn regjering, som foreksempel sikring av industrikraft eller sikring av likelønnspott. Men som hovedregel vil vi alltid samarbeide med dem som er på lag med folk flest, avslutter Steinholt.

Send epost til Ingeborg Steinholt

Ingeborg Steinholt på Facebook

Ingeborg Steinholts blogg

Rødts nettsiden