Hopp til innhold

Vil sette inn fem skip i drift mellom Bergen og Kirkenes

Ifølge Fremskrittspartiet betyr budsjettavtalen at det skal seile fem skip mellom Bergen og Kirkenes etter nyttår. Hurtigruten understreker at ingen avtale er på plass.

MS Polarlys anløper Ørnes 8. oktober 2020

– Nå blir det fem skip mellom Bergen og Kirkenes, i første halvår 2021.

Det forteller Bård Hoksrud (Frp), første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

I avtalen mellom Frp og regjeringspartiene, som du kan se her, kan man lese:

«Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes: 5 skip på hele strekningen første halvår 2021».

Hoksrud er fornøyd.

– Det betyr at det blir en regularitet og det blir hele veien fra Bergen til Kirkenes.

– Hva er prisen?

– Det koster ikke så veldig mye ser det ut som nå. Det er lagt inn 15 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for å få gjennomslag for å bevilge disse pengene. At vi får på plass dette betyr mye for mange lokalsamfunn langs kysten.

Hurtigruten: – Ikke klart

Ifølge Hurtigruten er imidlertid ingen ting klart helt ennå.

– I budsjettforliket er det satt av penger for å sikre et bedre rutetilbud langs kysten tross pandemien. Hurtigruten er i forhandlinger med Samferdselsdepartementet om detaljene for rutetrafikken Bergen – Kirkenes i 2021, og ser fram til å dele mer informasjon når noe er klart, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten til NRK.

Heller ikke Samferdselsdepartementet vil bekrefte hva som skjer etter nyttår.

–Samferdselsdepartementet er i forhandlinger med de to leverandørene på kystruten i 2021, Hurtigruten Cruise AS og Havila Kystruten AS, om oppstarten av ny kontrakt i 2021. Av hensyn til forhandlingene kan ikke departementet kommentere ytterligere.

Gods og passasjerer

Grunnet den krevende situasjonen koronapandemien satte selskapet i, ble det tidligere besluttet at man skulle droppe anløp i 13 havner og kutte alle seilinger sør for Bodø, og kun operere to skip.

– Nordover i Norge er Hurtigruten en viktig befrakter av gods, og kan sørge for at varer kommer frem – når veier kan bli vinterstengte. Jeg her glad regjeringen nå har lyttet til oss, sier Hoksrud.

– Det betyr at man kan nå kan frakte gods og passasjerer langs hele denne strekningen. Det er viktig at Hurtigruten leverer varer som normalt og dette ivaretar i stor grad behovet langs kysten, også for de lokale speditørene og havnene, sier stortingsrepresentant og transportpolitiker Morten Stordalen.

NRK har foreløpig ikke lykkes få en kommentar fra Samferdselsdepartementet.