Melder høyeste flonivå på 50 år

Det meldes om meget høy vannstand de kommende døgn. Fylkesmannen er i beredskap, det bør du også være.

Rådgiver i beredskapsstaben hos fylkesmannen i Nordland, Asgeir Jordbru har bedt kommunene om å forberede seg på det ventede uværet.

– Kombinasjonen mellom storm og astronomisk høyt tidevann gir ekstreme stormflonivåer på 15–30 cm over høyeste flomnivå målt siste 50 år. I tillegg vil høye bølger, opp til 10–15 meter utaskjærs, gi påslag innover land, melder fylkesmannen i Nordland.

Høyest natt til lørdag

Stormfloen vil være størst rundt midnatt natt til lørdag, mens også stormfloen rundt klokken 12 fredag og rundt klokken 13 lørdag vil være opp mot tidligere målte maksimumsverdier.

– Vi vil gjøre oppmerksom på at det vil være noen lokale forskjeller ut fra de ulike stedes topografi.

Sikre deg i tide

Forsikringsselskapet Tryg oppfordrer folk til å sikre seg best mulig, for å unngå unødvendige skader.

Vi får inn en rekke skademeldinger etter slikt ruskevær. Mange av disse kunne vært forhindret med noen enkle grep. Vannskader oppstår lett fordi takrenner, avløp og sluk er tette. Skader på tak kan skyldes at værutsatte greiner på trær ikke er saget av før stormen tar dem, sier Karsten Kristiansen, skadedirektør i Tryg.

(artikkelen fortsetter under)

Fiskerkona i Svolvær i hardt vær

Fiskerkona i Svolvær i hardt vær.

Foto: Magnar Jakobsen

Sjekk avløp, tak og

Han råder boligeiere til å sjekke eiendommen regelmessig, og særlig nå før stormene setter inn.

– I kjellernedganger må du alltid forsikre deg om at avløpet er renset for løv og skrot, slik at det ikke blir oversvømmelser og vannskader. Sjekk også at trær og greiner i nærheten av hus og uthus er solide nok til å kunne stå imot sterke storm. Greiner som faller ned er blant de største årsakene til skader på tak. Også tak og takrenner må sjekkes, understreker Karsten Kristiansen.

– Et utett tak vil raskt skape store fukt- og råteskader. Derfor er det viktig at du oppdager slike utvendige skader i tide, og at du retter opp slike skader straks de blir oppdaget.

Du kan risikere å betale

Tette avløp og utette tak kan raskt bli en svært kostbar erfaring for huseieren. De fleste standard villaforsikringer dekker ikke skader som skyldes at vann har trengt inn i boligen fra tak og utvendige nedløp.

– Det betyr at huseieren må betale hele skaden selv, og det kan raskt komme opp i mange titalls tusen kroner. Den beste måten å sikre seg på, er å ta en sjekk av eiendommen alt nå, sier Karsten Kristiansen.

– En storm har voldsomme krefter og løse gjenstander skaper farlige situasjoner. Fjern alt løst, og bind sammen det som ikke kan fjernes. Sjekk at tauene sitter godt. Båter på sjø og i opplag, levegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger. Alle bygg under oppføring må sikres ekstra godt, sier han.

Du bør også ta hensyn til hvor du parkerer bilen din.

– Ikke parker i nærheten av hus og trær hvis du kan unngå det. Er det trær rundt huset ditt, så fjern om mulig brukne grener. Prøv også å fjerne løs takstein, sier Karsten Kristiansen.

(artikkelen fortsetter under)

Bø i Vesterålen

Fjern alt løst, og bind sammen det som ikke kan fjernes. Sjekk at tauene sitter godt. Båter på sjø og i opplag, levegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger. Her ligger båtene i havna på Skårvågen Bø i Vesterålen.

Foto: Anne Sofie Simonsen

Ta vare på deg selv

Ha lommelykter og batteridreven radio parat, hvis strømmen svikter. Lytt til nyheter og følg rådene!

– Under stormen bør du holde deg innendørs! Ikke gå ut for å fjerne løse gjenstander eller feste noe. Det er for risikabelt. Du vet aldri når noe kommer fykende, sier Kristiansen.

Sjeldent med ekstremvær

Det er ikke ofte meteorologene bruker ordet «ekstremvær». Men når de først gjør det er det alvor. Yr.no melder at bølgehøyden kan komme opp mot 30 meter.

– Ekstremvær er i sin natur sjelden. De siste tre årene har vi hatt ett tilfelle av ekstremvær og det var stormen «Ask», forteller Jørn Kristiansen ved Meteorologisk institutt, til YR.no