Hopp til innhold

Hør skreiens virile paringslyder

Hanntorsken samler seg i store flokker, tøffer seg og lager brummelyder for å tiltrekke seg damene.

torsk

BRUM, BRUM: Hanntorsken lager en brummende støtlyd for å tiltrekke seg hunnene når de skal gyte.

Foto: Joachim S. Müller / Flickr.com

Kysten utenfor Lofoten og Vesterålen: Flere millioner torsker har vandret 100 mil fra Barentshavet og ned til Lofoten og Vesterålen for å legge eggene sine. Hunnene er klar til å legge eggene sine, og hanntorskene har samlet set i store grupper, tøffer seg og lager brummelyder.

Torske i svart hav

Hunntorsken stikker av i perioden mellom to grytinger for å produsere nye, modne egg til neste paring.

Foto: Galice Hoarau, Universitetet i Nordland

– Det er et lurveleven av lyd nede i havet når torskehannen gjør seg klart til paringslek. Hannen brummer for å tiltrekke seg de fineste hunnene, forteller professor Jarle Tryti Noreide fra fakultet for biovitenskap og akvakultur på Universitetet i Nordland.

Hunnene står i utkanten og sjekker ut hvem som er gode emner. Når de har bestemt seg, svømmer hannen og hunnen buk mot buk oppover i en spiral. Så slippes eggene slik at de kan befruktes av hanntorsken.

Som orrfugl-leiken på land

I opptak som forskerne ved Universitetet i Nordland har gjort i Austnesfjorden, en fjordarm av Vestfjorden på sørøstsiden av Austvågøya i Lofoten, kunne de høre et lurveleven av lyd av med tusenvis av hanner som sto og godgjorde seg og ventet på hunnenes ankomst. Hør paringsropet her:

Lydene vi hører er opptak av en hanntorsk i en tank. Men dette er samme lyder som de forskerne finner ute i havet.

–Sannsynligvis hører vi lokkelydene, og vi liker å tro at de prøver å lokke så imponerende som mulig, slik hanner ofte ter seg for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Hannene har forskjellig lyder, og vi tror at gyteadferden som torsken viser ute i havet, ligner på orrfugl-leiken som den vi ser det hos orrhanen på landjorda.sier Jarle Tryti Nordeide videre.

Damene bestemmer

Jarle Tryti Nordeide

-Vi gjør spennende forskning på torskens paringslyder, sier professor Jarle Tryti Nordeide ved Universitetet i Nordland

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Torskehunnene gyter 10-15 porsjoner med rogn. Etter at de har gytt en porsjon med egg, stikker hunnene av gårde ut i havet – modner nye egg og kommer så tilbake til gytefeltet. Og damene er ikke trofaste mot sin utvalgte torskekavalerer. De kan gyte ni ganger i løpet av en sesong – det er om å gjøre å spre genene.

Nordeide har også registrert en ikke fullt så potent lyd, en noe mer slakk og langtrukkent støt.

–Tja, det kan jo være et sukk av velvære, dette. Det er vel ikke helt usannsynlig, vel?